CAT – Guia per al control de gruixos de pintures i morters

CAT – Guia per al control de gruixos de pintures i morters

Des del Grup de Treball de protecció passiva del Clúster de Seguretat Contra Incendis de Catalunya (CLÚSIC) es va detectar la necessitat d’establir un criteri comú per tal de definir un protocol de com s’efectuen les inspeccions de gruixos en el camp de les...