Cicle d’entrevistes 
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Guillermo Comadran

Per EICON la decisió d’associar-se al CLÚSIC va ser estratègica ja que per al nostre desenvolupament havíem d’estar a prop dels professionals del sector del PCI i obtenir el coneixement del mercat que se’ns requereix

 

Parla’ns una mica de tu, qui ets, la teva formació i fites professionals que vulguis destacar.

Vaig començar la meva trajectòria professional en una enginyeria portant a terme el disseny i el dimensionat tècnic de projectes d’instal·lacions i activitats, així com l’estudi de mesures correctores en matèria de seguretat, prevenció d’incendis i medi ambient. A partir de l’any 2000, vaig tenir l’oportunitat de vincular-me al sector de les Entitats de Control, portant a terme tasques d’inspecció i verificació. Des d’aleshores, segueixo desenvolupant tasques de perfil tècnic relacionades amb el control del marc normatiu, tot combinant-les amb l’exercici de la direcció tècnica i comercial.

La meva trajectòria laboral, vinculada al sector de la verificació i la certificació, m’ha permès, durant tots aquests anys d’experiència, obtenir totes les acreditacions i habilitacions per exercir com a tècnic capacitat dintre de l’àmbit d’actuació del nostre sector. A més, actualment, compto amb la titulació de tècnic competent de nivell superior per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció.

En aquest sentit, destacaria la voluntat de seguir adquirint coneixement, en tots els àmbits que avarca el sector que m’ocupa laboralment, així com el fet de valorar, en clau positiva, tots els reptes i les oportunitats viscudes durant la meva trajectòria laboral, ja que aquest exercici m’ha permès créixer com a professional i també com a persona, consolidant d’aquesta manera els valors individuals en la dinàmica del dia a dia en el nostre sector.

Quina és l’activitat principal de l’entitat en què treballes i què t’agradaria destacar-ne?

Som una empresa que treballa com Entitat Col·laboradora i Organisme de Control i, per tant, realitzant les funcions d’inspecció i control vinculades als tràmits reglamentaris per tal que una activitat o instal·lació pugui desenvolupar-se, d’acord amb el marc normatiu sectorial aplicable.

A EICON, ens agrada definir-nos com una empresa de tècnics per a tècnics, on totes i tots treballem amb una filosofia clara: donar suport als tècnics projectistes per assegurar el compliment normatiu i, en especial, per garantir el marc de seguretat establert, tant a les persones com als seus béns.

Quins són els objectius empresarials que teniu definits per als propers anys?

El nostre objectiu a curt termini és consolidar-nos en el sector del control com a Entitat Col·laboradora i com a Organisme de Control en el màxim nombre d’àmbits que puguem per donar un servei cada cop més integral. La idea inicial és obrir noves línies de mercat vinculades amb la seguretat i, especialment, amb la prevenció contra incendi i les noves tendències com el disseny prestacional, la verificació dels sistemes en prevenció d’incendis, etc.

També tenim en ment incrementar el nombre de tècnics inspectors i el nombre de delegacions arreu de Catalunya, i a mitjà termini tenim la intenció de fer el salt cap a la resta de l’estat.

Quant de temps fa que esteu associats al CLÚSIC i a quins grups de treball participes? Recordes què us va motivar a associar-vos?

Per la nostra part, el nostre compromís amb el Clúster hi ha estat des del primer moment. Amb la direcció tècnica d’incendis, vàrem considerar que l’associació al CLÚSIC era estratègica pel nostre desenvolupament i havíem d’estar amb professionals del sector del PCI per obtenir el coneixement del mercat que se’ns requereix. La carta d’acceptació d’EICON per part del Clúster és de maig de 2017. Fixeu-vos quin és el grau del nostre compromís que en aquesta data encara no disposàvem de cap habilitació per part de l’administració de la Generalitat. La primera habilitació és del 19 de juliol de 2017 i va ser com a Entitat Col·laboradora de Bombers, en que cal fer èmfasi sempre dels requisits d’imparcialitat i independència. Per nosaltres és un orgull estar dins de la Junta del Clúster.

Participem activament en el Grup de Treball de Control d’Instal·lacions, que és el més afí a les tasques del dia a dia que desenvolupem. Per part nostra vàrem liderar aquest grup durant un temps en que es va començar a aplicar el nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI RD 513/2017).

La intenció sempre va ser motivar a fer millor el sector de la prevenció contra incendi, i quina millor manera hi ha que estant al costat dels professionals capdavanters del sector?

Què us aporta el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

Sens dubte, el CLÚSIC ens ofereix un marc de relació directa amb els diferents ens implicats en el sector de la seguretat i la prevenció d’incendis, compartint la nostra experiència en els diferents escenaris que ens ofereix la dinàmica de la nostra activitat i amb l’objectiu d’enriquir-nos els uns als altres, ajudant a homogeneïtzar els criteris tècnics vinculats a la nostra professió, així com contribuint a sensibilitzar la societat per fer entendre que la seguretat i prevenció són factors imprescindibles per al nostre benestar i la nostra dinàmica econòmica.

A EICON, sempre hem tingut la voluntat d’aportar la nostra experiència, dintre del camp de la certificació i el control en activitats de tot tipus, donant a conèixer els aspectes més rellevants que poden generar possibles problemes en la seguretat de les mateixes, en termes de seguretat i prevenció d’incendis.

On creus que el sector de la seguretat contra incendis té més marge de millora?

Des del meu punt de vista, poder comptar amb una major flexibilitat i eficiència en el disseny i el dimensionat de les solucions tècniques que cal executar en una activitat de la mà del marc normatiu sectorial vigent contribuiria a orientar el sistema administratiu de legalització disponible en l’actualitat cap a un model més àgil i efectiu. En aquesta línia, els dissenys prestacionals (PBD) ens assenyalen un camí que ens pot proporcionar les eines adequades per: 1) poder definir correctament, en cada activitat, els objectius de disseny més idonis, i 2) assignar els criteris d’acceptació o de rebuig més apropiats.

Per altra banda, i per descomptat, poder comptar amb solucions constructives en forma de nous productes i elements, els quals ajudin a simplificar les instal·lacions que cal desenvolupar i les seves corresponents execucions, obriria un marc de possibilitats que contribuirien a fer més segur i eficient el nostre entorn.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Que no sigui un ítem que es vinculi només al concepte de la despesa econòmica sinó d’inversió en seguretat. Des de la meva experiència observo que el factor comú, en l’exercici de l’enginy per dissenyar i definir qualsevol instal·lació o entorn físic, es basa en una cultura de mínims. Actualment, l’objectiu és aconseguir assolir un nivell mínim en termes de compliment normatiu, i aquesta visió comporta veure, en l’exercici del disseny i dimensionat d’un entorn segur, una despesa econòmica significativa enlloc de veure’n els beneficis inherents associats al mateix.

En el moment que la visió parteixi d’una base en la que es prioritzi disposar d’un entorn segur en tots els sentits, per així poder desenvolupar qualsevol activitat des del benestar i la tranquil·litat (enlloc de pensar que la inversió en seguretat és un tràmit més dintre del sistema de legalització) s’haurà fet un pas prou important en la conscienciació social envers un món més seguretat

El dia que arribem a que un gruix significatiu de clients, de per si, vulgui sobrepassar la fina línia del compliment normatiu de l’activitat, s’haurà complert un dels objectius més importants.