En la passada assemblea, celebrada el 17 de maig a l’Espai Bombers, es va acceptar l’adhesió de dues noves empreses com a associades.

La primera, EICON,  és una entitat de nova creació que està en en procés d’autorització per part de la Generalitat com entitat ambiental de control i com entitat col·laboradora de l’administració en l’àmbit de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

La segona, KOSMOS GROUP, és un grup creat l’any 2003, que ofereix serveis d’oficina tècnica, consultoria de seguretat, instal·lacions, manteniments i subministracions d’equips de protecció contra incendis, productes de senyalització i formació.

L’entrada d’aquestes empreses amplia els punts de vista i millora la cadena de valor del CLÚSIC: aportant nous punts de vista i temàtiques de treball. Per tant, ajudaran a aconseguir la missió del Clúster de Seguretat Contra Incendis:

“El CLÚSIC es compromet a ser una entitat oberta i integradora de totes les empreses de la cadena de valor de la seguretat contra incendis de Catalunya, amb el propòsit de contribuir a la millora de la sevacompetitivitat, aprofitant les sinergies derivades, de l’intercanvi d’experiències i coneixements, dels mecanismes de suport i del treball cooperatiu en xarxa. “

Sigueu molt benvinguts! Entre tots, fem CLÚSIC!