Ahir, 15 de maig de 2019, el CLÚSIC i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Girona van signar un conveni de col·laboració.

El conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre el Col·legi i el CLÚSIC per desenvolupar actuacions conjuntes en temes d’interès de seguretat contra incendis com la innovació, la internacionalització, la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels professionals, la formació i l’organització de jornades i, en general, qualsevol altra actuació que essent d’interès dels professionals de la seguretat contra incendis considerin ambdues parts que poden efectuar de forma conjunta.

Amb aquest conveni es formalitza una relació que ja va començar el passat 25 de febrer amb la jornada “Com certificar la protecció passiva“.

D’aquesta manera, la voluntat del CLÚSIC d’esdevenir un referent del sector de la seguretat contra incendis es veu reforçada a les comarques de Girona. Al seu torn, el CAATEEG disposarà d’un partner especialitzat per desenvolupar les seves iniciatives relacionades amb la protecció contra incendis.