El passat dimecres, 16 de març, el president de l’Institut d’Estudis de la Seguretat, el Sr. Joan Guix, i el president del Clúster de Seguretat Contra Incendis, van signar una ampliació del contracte entre ambdues entitats per tal de reforçar i ampliar la dedicació de l’IDES al desenvolupament de les tasques de secretaria i dinamització del CLÚSIC.

Amb aquesta signatura s’enforteixen els lligams entre ambdues entitats que treballen a favor de la seguretat.