Article de DETNOV que ens parla de solucions per a una millora de l’eficiència energètica en el marc de les Smart Cities.

El concepte ” Smart City” , cada dia , està prenent més força. Tots volem que les nostres ciutats i pobles siguin un lloc on viure millor. Per definició una “ciutat intel·ligent” també coneguda com “ciutat eficient” o “ciutat súper – eficient”, es refereix a un tipus de desenvolupament urbà basat en la sostenibilitat que és capaç de respondre adequadament a les necessitats bàsiques d’institucions, empreses i dels mateixos habitants, tant en el pla econòmic, com en els aspectes operatius, socials i ambientals.

Un dels aspectes en què fa més èmfasi el concepte “Smart” és l’eficiència energètica. El cost de la producció d’energia ha augmentat considerablement, la qual cosa, ens repercuteix en les factures de subministraments elèctrics. La instal·lació de les centrals Detnov sèrie CMD – 50X ens ajuden a minimitzar la despesa energètica.

 

Eficiència energètica

En qualsevol aparcament, un dels factors que més influeixen en l’increment de la factura del subministrament elèctric són els extractors de ventilació, els quals, s’activen quan la concentració de monòxid de carboni és massa elevada. Poder aconseguir que els motors d’aquests extractors actuïn proporcionalment a la concentració de gas és essencial per aconseguir un estalvi important.

La gran majoria de centrals de detecció de monòxid es connecten als extractors mitjançant una o diverses sortides de relé (tot o res. Això vol dir que el motor d’aquests extractors entra en funcionament de forma no gradual provocant, per una banda, que funcioni a màxima potència i, de l’altra, un pic de consum elevat.

L’arrencada dels extractors d’una manera inesperada, a més, comporta molèsties de soroll i vibracions a tots aquells veïns que viuen en les primeres plantes dels edificis situats a sobre de l’aparcament.

La vida útil del motor és un factor primordial a tenir en compte quan parlem d’eficiència i els sobreesforços, exigits en el procés de l’extracció, provoquen que la seva vida es vegi reduïda de forma dràstica a causa de l’alt rendiment requerit durant llargs períodes de temps.

Per tant, per aconseguir una eficiència és important que la central de monòxid tingui la possibilitat de regular de forma intel·ligent les revolucions del motor en funció de la concentració real en ppm de monòxid dins de l’aparcament. Aquesta regulació es realitza mitjançant una connexió de sortida analògica de la central a un variador de freqüència estàndard. A major concentració de monòxid, major potència serà generada per una extracció més ràpida i eficient.

DETNOV_2

Vida útil dels detectors

En l’actualitat, la tecnologia de detecció que usen la majoria dels fabricants de detectors de monòxid es basa en cèl·lules electroquímiques. Aquesta tecnologia permet una vida útil del detector d’aproximadament 5 anys ; en ambients molt bruts aquesta vida es veurà reduïda. Aquesta vida útil pot variar segons el fabricant, en les fitxes tècniques dels proveïdors apareix aquesta informació. Anteriorment les cèl·lules eren de tipus semiconductor, el temps de resposta i calibratge eren superiors als de la tecnologia actual i la seva vida útil era més curta (al voltant dels 4 anys).

Els detectors amb el temps van perdent capacitat de detecció. Això és a causa de que la cèl·lula es va impregnant de partícules de monòxid, la qual cosa fa que el llindar de detecció es vegi més reduït i, per tant, augmentin de forma dràstica els trets d’extracció. Per això, és important renovar el parc instal·lat un cop hagi finalitzada la seva vida útil.

Eliminació de falses alarmes

Una gran part de les arrencades de l’extracció són degudes a falses alarmes ocasionades per concentracions de monòxid originades per algun vehicle ocasional (mala combustió de vehicles vells o els que porten un període llarg de temps sense moure). Així mateix aquelles circumstàncies com tenir el motor durant una bona estona en marxa dins de l’aparcament (perquè hem rebut un missatge al telèfon mòbil i ens posem a contestar sense parar el motor del vehicle), origina un concentració irreal de monòxid en aquesta zona.

Per poder eliminar aquestes incidències, en comptes de realitzar l’anàlisi de manera puntual, és important realitzar la mitjana real entre tots els detectors d’una mateixa zona i, en el cas que diversos detectors tinguin una lectura elevada de concentració de monòxid llavors, per seguretat, es procedirà a l’extracció a l’instant.

Integració de sistemes

Una gestió centralitzada de l’aparcament fa possible una interacció entre tots els sistemes instal·lats ( detecció d’incendis, CCTV, seguretat, ventilació, il·luminació, etc. ). Això ens permet, en major mesura, un estalvi en el temps de resposta a les possibles incidències incrementant així el nivell de seguretat de la instal·lació. A més, el posar tota la informació dels sistemes en una única plataforma de visualització permet al personal de seguretat, manteniment i gestió una millora en els seus procediments, per tant la connectivitat de la central de detecció de monòxid dins d’aquesta fa que sigui un aspecte fonamental per a la gestió integral de l’aparcament.

Així mateix , el poder obtenir a temps real la temperatura a cada detector ens ajuda a procedir de forma manual o automàtica la renovació de l’aire per complir les exigències respiratòries i de benestar recomanades, obtenint així, un major confort durant la nostra estada a l’aparcament

Detector compacte de monòxid de carboni

DETNOV_3

A la imatge us mostrem el detector de monòxid de carboni model Sr. MDP-500. Incorpora sensor amb tecnologia de cèl•lula electroquímica i algoritmes de càlcul, els quals, proporcionen gran fiabilitat i precisió en la detecció, aconseguint una resolució d’1 ppm en un temps inferior a 10 segons.
Els principals avantatges del model compacte és el seu grau de protecció. Està fabricat en una caixa de gran resistència, el que li permet ser més robust que els detectors estàndard del mercat. Pot resistir els impactes originats pels usuaris de l’aparcament, com ara l’obertura de la porta del vehicle o cops involuntaris de bosses o paquets quan la persona va carregada. A nivell de manteniment el detector disposa d’un grau de protecció IP elevat protegint l’aigua quan s’està netejant l’aparcament. El detector s’instal·la a la paret o a la columna de l’aparcament mitjançant cargols, d’aquesta manera el detector no es pot arrencar o sostreure d’una manera senzilla, protegint de possibles furts.

Aquests detectors són compatibles amb les centrals de detecció de monòxid Detnov sèrie CMD-50X, la connexió és a 2 fils fins a 32 detectors a cada zona. La instal·lació és sense polaritat millorant així el temps de posada en marxa; a més es pot fer la instal·lació en estrella ja que, en posar la central en marxa, els detectors es direccionen automàticament.