Cicle d’entrevistes 
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

José Luis Rumbo

 

En José Luis Rumbo treballa al departament de projectes de l’empresa CISA España, entre altres funcions s’encarrega de canalitzar les diferents opcions del producte de les marques de la seva empresa, oferint les solucions més òptimes per a cada tipus de mercat. L’activitat principal de l’empresa i del grup en general és el disseny i desenvolupament de sistemes per a la protecció de les persones, els seus béns i els edificis en què s’instal·len.

El CLÚSIC brinda una plataforma que permet la transmissió del coneixement i les bones pràctiques.

 

Quina és l’activitat principal de l’entitat en la qual treballes i què t’agradaria destacar?

Treballo per a l’empresa CISA España, que pertany al grup Allegion. L’activitat principal de l’empresa i del grup en general és el disseny i desenvolupament de sistemes per a la protecció de les persones, els seus béns i els edificis en què s’instal·len.

Fabriquem sistemes per instal·lar a les portes (de tot tipus) amb els quals es controla i protegeix tant l’entrada com la sortida a través d’elles.

Específicament, treballo al departament de projectes i, entre moltes altres funcions, ens encarreguem de canalitzar les diferents opcions de producte de les nostres marques, oferint així les solucions més òptimes per a cada tipus de mercat vertical o ús.

Quins són els objectius empresarials que teniu definits per als pròxims anys?

Formar part del grup Allegion ens manté en constant moviment en diferents àrees: desenvolupament de producte, operativa, formació… En els nostres objectius sempre tenim en compte l’equip, però també el client i les necessitats de producte que marca el mercat.

Recordes què us va motivar a associar-vos?

Encara que CISA ja estava associada al CLÚSIC quan jo vaig començar a col·laborar-hi, tenim clar que, com a empresa “pont” que desenvolupa sistemes per a usuaris finals, però que són instal·lats i validats per diferents nivells de partners com fabricants de portes o laboratoris, hem d’estar a prop de tots. El CLÚSIC ens aporta aquesta proximitat. Entenem que, essent un sector crucial en la seguretat contra incendis, tots els que formem part d’ell hem d’estar alineats, per exemple, pel que fa a metodologies, criteris d’avaluació o harmonització de criteris d’instal·lació.

Què us aporta el CLÚSIC com a empresa? I què aporta la vostra empresa al CLÚSIC?

Jo personalment, i també a CISA, creiem fermament en la transmissió del coneixement i les bones pràctiques. El CLÚSIC ens brinda aquesta plataforma perquè puguem aportar el nostre “granet” de coneixement, no només als associats del clúster, sinó també a altres organismes, gremis i fins i tot organitzacions d’altres regions.

El treball bidireccional del CLÚSIC, i per al CLÚSIC, crea constantment sinergies “win-win” per a tots els que en formem part.

On creus que el sector de la seguretat contra incendis té més marge de millora?

Sempre hi ha marge de millora. Podem enfocar els punts des dels criteris industrials, com a indústria, i des del punt de vista de producte, com a productors/desenvolupadors. Per exemple, els criteris en l’evolució de l’edificació, ja que és un dels camps d’aplicació dels nostres productes que ens afecten directament i que van evolucionant des de fa temps: Passive House, Green Building… Nosaltres complim amb els criteris de proveïdors en tots els nostres productes per instal·lar-los en aquestes tipologies d’edificació, però sabem que no són normatives estàtiques i que aniran madurant i evolucionant en el temps.

A nivell industrial, tenim els criteris NET Zero definits, que també maduraran i evolucionaran. La aposta final conjugarà ambdós camps (el d’aplicació i el de producció), i ja s’està aplicant en projectes concrets d’edificació en alguns països de la Commonwealth, anglosaxons i fins i tot del nord d’Europa, on ja s’exigeix anar més enllà dels criteris NET Zero, ampliant-los a tota la cadena de valor (per exemple, des del proveïdor de matèria primera; de poc serveix que la nostra empresa sigui NET Zero si els nostres proveïdors o la nostra cadena de subministrament primària poden ser grans contaminadors).

A nivell de producte és senzill: la societat avança, la tecnologia avança i la tecnologia aplicada als nostres productes també ho fa (i ho farà encara més). Avui en dia comptem amb sistemes de control i gestió interconnectats i gestionables des d’un smartphone, sistemes que fa pocs anys eren independents els uns dels altres com barres antipànic o sistemes de tancaportes independents, i que ara són opcions motoritzades amb sensors d’emergència de diferents nivells o també controls d’accés i sortida d’edificis gestionats electrònicament i vinculats no només a una centraleta d’incendis, sinó a reconeixements biomètrics, per exemple.

Podríem entrar en temes tècnico-pràctics terrenals com el BIM, o menys terrenals com les millores en IA específiques per al nostre sector, però crec que això millor ho deixem per a una altra entrevista.

En resum, en poc temps els requisits d’aplicació dels diferents productes en diferents edificis seran solucions més holístiques, resultant en processos constructius i de desenvolupament més eficients, i edificis més protegits, gestionables i segurs.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té per davant?

Crec que passaran per produir de forma més respectuosa amb el medi ambient, no només de forma més econòmica, i també desenvolupar productes i mètodes d’aplicació d’aquests més respectuosos.

També, cal considerar: de mica en mica, la integració de IA en els processos de tots els jugadors del sector, de forma parcial o total, la consolidació i integració d’elements electrònics de control, regulacions a més llarg termini…

Tenim molts reptes molt interessants per davant, tant individuals com corporatius i també de grup, com a sector. L’important és mantenir i consolidar els nexes que ens uneixen a tots per al sòlid desenvolupament de la seguretat contra incendis.