Cicle d’entrevistes als nostres associats
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Elia Muns

És important ser partícips en la creació de més consciència i coneixement en la prevenció i la gestió dels riscos associats en cas d’incendi. 

 

Quin és el càrrec que ocupes dins la teva empresa i quina és la teva trajectòria dins del sector?

Primer de tot, agrair-vos l’oportunitat de poder explicar el nostre projecte en primera persona. Com ja apunta la mateixa presentació, sóc l’Elia Muns, directora tècnica de l’àrea de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis de l’Entitat d’inspecció i Control, EICON. Càrrec que ocupo des del 2017, any en què el projecte EICON va néixer, amb la voluntat d’apostat per un concepte d’entitat col·laboradora diferent de les ja existents.
La meva trajectòria dins d’aquest sector és de més de 25 anys en el món de les inspeccions de seguretat industrial, medi ambient i seguretat en matèria d’incendi.
Actualment formo part com a vocal de la junta del Cluster d’Incendis de Catalunya i coordinadora del grup de treball de Control d’instal·lacions del Cluster.

Quina és la vostra activitat principal?

EICON és una Entitat d’Inspecció i Control col·laboradora de l’Administració  jove i dinàmica, dedicada a tasques de control, inspecció i avaluació de la conformitat d’establiments, instal·lacions i activitats, principalment en la prevenció d’incendis i en els àmbits del medi ambient

EICON, disposa de diverses acreditacions atorgades per part de la Generalitat de Catalunya. Per part de la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior, disposem de l’acreditació com a entitat col·laboradora en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis i dels establiments oberts al públic i activitats recreatives (ECI-10). Per part de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (DGQACC) del Departament de Territori i Sostenibilitat disposem de les acreditacions com Entitat Col·laboradora de Prevenció i Control Ambiental d’Activitats (077-EC-PCAA) i com Entitat Col·laboradora de Prevenció de la Contaminació Acústica (077-EC-PCA).

Si et preguntem, quina és la fortalesa o especialitat que caracteritza la teva empresa, què ens respons?
Sens dubte et diria que la nostra principal fortalesa ha estat apostar per una plantilla de tècnics multidisciplinaris de dilatada experiència dintre del sector, a fi de posar en mans dels nostres clients tot el nostre coneixement adquirit, garantint la resolució dels expedients encomanant, de manera àgil, propera, eficient i com no; rigorosa.
Tenim molt clar que EICON treballa amb persones al servei de persones, ajudant en tots els esgraons del present sistema de legalització i control establert, ja per si mateix, complex i sovint envoltat d’un marc legislatiu i burocràtic difícilment assumible i comprensible per part dels agents dinamitzadors de la nostra economia, les empreses
Per altra banda, i tenint present la naturalesa professional de l’empresa, tenim clar que, en l’actualitat, cal apostar per crear xarxes de sinèrgia empresarial en les que els valors humans i el capital produït, en matèria de seguretat per a les persones i els seus béns, siguin els veritables protagonistes.

En quines zones esteu treballant? 

Actualment, i donada la nostra naturalesa com a entitat col·laboradora de l’Administració, el nostre radi d’acció es troba, pel que fa al control i la conformitat normativa en matèria de seguretat i prevenció d’incendis i medi ambient, en l’àmbit autonòmic català.
Tot i que EICON encara té una trajectòria empresarial curta no deixem de treballar per ampliar, en un futur pròxim, aquest radi a un marc estatal. De moment ja actuem en matèria d’acústica mediambiental fora de Catalunya.

Invertiu en innovació? Vols destacar algun projecte?

Donat l’escenari d’incertesa i complexitat en el que ens trobem tots plegats, creiem que és important, per sobre de tot, apostar per la qualitat en el treball i l’eficiència com a camí per ser competitius dintre del nostre sector, i poder oferir el millor servei i tracte als nostres clients. És per això, que estem estudiant l’opció d’introduir l’automatització de processos en les nostres actuacions a peu de camp. D’entrada, cal assumir que és necessari plantejar-se com pot intervenir i conviure l’automatització amb el valor afegit humà que els nostres tècnics aporten a la seva tasca professional diària. És a dir, el sector del control i la conformitat normativa, certament, pot prescindir de certes tasques mecàniques, on el temps i l’economia associats en són els màxims afectats. Partint d’aquesta premissa, creiem que és viable incorporar les noves eines tecnològiques disponibles per tal d’incrementar l’eficiència en el treball de camp, així com en el registre de dades associat al mateix.

Certament, és un camp encara per madurar, però hi creiem fermament i estem enfocats en apostar-hi, ja que entenem que amb la seva implementació establirem un benefici bidireccional, el del nostre client, i el nostre.

Amb la crisi de la COVID-19 encara cuejant, quins són els reptes més immediats que teniu al davant i línies de treball esteu començant?

Des d’EICON ens agrada concebre l’escenari que estem vivint, no pas com una crisi, sinó com una oportunitat per a reinventar-nos com a societat i, per tant, també com a empresa.
La pandèmia de la COVID-19, ha entrat en la dinàmica diària de tots de manera sobrevinguda, i cal reconèixer que està tensant de manera general i intensa la situació econòmica del parc empresarial. Indubtablement, aquesta és sens dubte la cara fosca de la moneda, on un esperit ferm i l’intent de mantenir la convicció per sortir en pot consolar aquesta experiència tant i tan incòmode per molts.
Contràriament, també és important ser conscients que aquest maleït virus ens ofereix l’oportunitat per entendre que cal unir-nos per establir xarxes de col·laboració, fugint dels individualismes, i apostar per l’eficiència i els valors humans associats al nostre treball diari.
En aquest aspecte els reptes més immediats que tenim es seguir apostant, i ara més que mai, en ser fidels a la nostra filosofia, que a EICON hi ha persones al servei de persones, per seguir oferint qualitat i eficiència en el nostre dia a dia, adaptant-nos a les necessitats requerides per la situació que estem vivint.

Què us ha aportat el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

Des del minut zero de la vida empresarial d’EICON teníem clar que havíem de formar part del CLUSTER d’Incendis de Catalunya, pel que representa i per la feina que desenvolupa dins del sector d’incendis
Sempre hem trobat cert paral·lelisme entre la bona feina desenvolupada pel CLÚSIC i la nostra tasca professional com a entitat col·laboradora de l’Administració, en el sentit que els dos organismes vetllem, entre d’altres, per estendre el nostre coneixement al nostre entorn professional, per així afavorir la bona praxi dels agents que el formen. En concret, entenem que ambdós organismes ens retro alimentem amb la finalitat de fer créixer el nostre sector professional, millorant-ne directament la seva qualitat i adaptant-lo a les noves tecnologies existents en el mercat, per així, incrementar la seguretat i el nostre benestar, tot reduint-ne l’empremta ecològica produïda per l’activitat econòmica.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.
Com a empresa vinculada al sector de la seguretat de les persones i els seus béns, EICON, sempre ha cregut en la necessitat de seguir desenvolupant un exercici pedagògic diari, per així ajudar en la conscienciació, per part del parc empresarial, amb relació a l’impacte, sempre negatiu, d’una mala praxi, tant en la fase de disseny com en la d’execució material en un establiment. En concret, per nosaltres, és important ser partícips en la creació de més consciència i coneixement en la prevenció i la gestió dels riscos associats en cas d’incendi. Fet que ens motiva i ens convida a seguir compartint i oferint el nostre coneixement tècnic-administratiu als nostres clients, per així créixer plegats com a societat amb un grau més elevat de maduresa i sensibilitat en matèria de seguretat i prevenció.