Cicle d’entrevistes als nostres associats
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Elías López

El CLÚSIC ha aportat un lloc de trobada amb orientació transversal per als diferents agents que intervenen a la seguretat contra incendis

 

Quin és el càrrec que ocupes dins la teva empresa i quina és la teva trajectòria en el sector?

Soc el CEO i fundador del Grupo PREFIRE, amb una experiència de més de quaranta anys en el sector de la seguretat contra incendis, realitzant funcions a àrees tècniques i direcció general

Actualment desenvolupo tasques com a membre dels comitès tècnics de normalització CTN 23, representant de CEPREVEN per a la Qualificació d’empresa en SCTEH i el desenvolupament de guies tècniques. També soc professor per a l’habilitació dels operaris en protecció contra incendis segons les exigències el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, expert en sistemes innovadors de tecnologia tèxtil per a la compartimentació mòbil d’incendis i president del Clúster de Seguretat Contra Incendis.

Quina és la vostra activitat principal?

Oferim solucions globals en sistemes de protecció contra incendi en el disseny amb enginyeria executiva per al muntatge de les instal·lacions i el manteniment preventiu i correctiu.

En quines zones esteu treballant?

PREFIRE ofereix els seus serveis a tot el territori espanyol aportant gran experiència amb solvència tècnica i econòmica per desenvolupar grans obres per a la seguretat contra incendis, portant a terme instal·lacions, serveis de formació, assessorament i consultoria.

Els nostres treballs estan avalats i certificats en l’acompliment de les normatives nacionals i internacionals, amb acreditacions del sector assegurador i l’administració pública.

Invertiu en innovació? Vols destacar algun projecte?

El repte en innovació és la transformació digital total de la companyia, treballant per processos de manera transversal i alineada i acompanyant a l’equip humà amb l’objectiu de satisfer les necessitats dels nostres clients.

Amb la crisi del covid-19 encara cuejant, quins són els reptes més immediats que teniu al davant i línies de treball esteu començant?

El repte més important que tenim actualment és cuidar la salut del nostre personal i els nostres col·laboradors davant la incertesa que ha aparegut a la nostra societat arrel del covid i gestionar les diferents solucions de manera àgil i eficient.

Què us ha aportat el CLÚSIC com a empresa?

Tenir un lloc de trobada amb orientació transversal, amb els diferents agents que intervenen a la seguretat contra incendis: l’administració, entitats provades, col·legis professionals, universitats, etc. I poder analitzar i debatre la problemàtica de la seguretat contra incendis per donar respostes als nostres clients i col·laboradors.

I la vostra empresa al CLÚSIC?

Professors experts per desenvolupar formació de qualitat, molt necessària en el nostre sector, col·laboració i sinèrgies amb altres socis i punts de vista complementaris per veure i analitzar els problemes de la seguretat en diferents àmbits.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Formació i professionalitzar tot el sector, des de les empreses instal·ladores i mantenidores, els operaris, les enginyeries i consultories fins a la conscienciació dels usuaris i propietaris. La seguretat contra incendis no s’ha de veure com una DESPESA, sinó com una INVERSIÓ que ha de ser tractada com una sèrie d’instal·lacions estratègiques per poder garantir la seguretat de les persones i els béns i la continuïtat de la producció de les nostres fàbriques i comerços.