Cicle d’entrevistes als nostres associats
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Pau Gavarró

El CLÚSIC ens ha aportat molts aspectes positius: entre d’altres, conèixer a altres empreses del sector generant sinergies de forma espontània, ampliar coneixements participant en els diferents grups de treball i assistint a les conferències i jornades organitzades pel CLÚSIC.

Quin és el càrrec que ocupes dins la teva empresa i quina és la teva trajectòria dins del sector?

Sóc director gerent i administrador de l’empresa PERADEJORDI PROYECTOS E INFORMES S.L.

Vaig incorporar-me a l’empresa com a soci l’any 2000 realitzant investigació de grans incendis per a companyies asseguradores, així com actuant en el camp de la prevenció i auditories d’incendis per a grans empreses.  Com a empresa, l’any 2003 PERADEJORDI ens vàrem acreditar com a servei de prevenció aliè de riscos laborals, també vam entrar cada cop més en el camp de l’autoprotecció, la formació laboral, la seguretat industrial i en la construcció.

Els meus inicis se situen al sector de l’autoprotecció de personalitats i edificis i a la investigació d’incendis a la Direcció General de Seguretat Ciutadana, vaig demanar excedència i després vaig estar en una enginyeria realitzant projectes.

Sóc enginyer tècnic industrial, tècnic superior en prevenció de riscos i tècnic competent en autoprotecció. He impartit formació en molts àmbits de la seguretat contra incendis i explosions, també he publicat diversos llibres.  Sóc actualment professor de la Universitat Autònoma de Barcelona a l’Escola de prevenció i seguretat integral, i en concret a l’assignatura “Plans de recuperació de desastres i assegurances” de tercer any de carrera.

Quina és la vostra activitat principal?

La nostra activitat principal és la consultoria en l’àmbit de la prevenció de riscos i seguretat contra incendis. Creiem fermament que un bon consultor d’una empresa, no ha de ser al mateix temps instal·lador, ja que això sempre el condicionarà.

Les nostres activitats, tal com es pot observar a la pàgina web, es poden subdividir en:

 • Prevenció de riscos i seguretat com a Servei de prevenció aliè (acreditació SP-066-B)
 • Elaboració i implantació de plans d’emergències, autoprotecció, contingències i continuïtat de negoci.
 • Estudis de Disseny basats en prestacions, simulacions d’incendis i evacuació.
 • Auditories i consultoria de seguretat contra incendis.
 • Formació tècnica i laboral: disposem també d’un centre de formació pràctica.

Disposem de 3 centres a la ciutat de Mataró:

 • Un centre tècnic
 • Un centre de formació pràctica laboral
 • Un centre de salut

En quines zones esteu treballant? (Presència nacional, internacional…)

Si bé hem fet treballs en diversos països a l’àmbit de la seguretat contra incendis (Mèxic, Bèlgica, Emirats Àrabs, Tunísia…), la major part de la nostra clientela és a l’Estat espanyol i especialment a Catalunya i a les zones del Maresme, Vallés i tota l’Àrea metropolitana de Barcelona. Disposem d’acreditació com a servei de prevenció en tot el Territori espanyol.

Si et preguntem, quina és la fortalesa o especialitat que caracteritza la teva empresa, què ens respons?

Ens caracteritza el tracte personalitzat amb els nostres clients i l’oferiment de serveis tècnics especialitzats i de qualitat.

Els nostres  clients veuen que invertir en seguretat és, a la llarga i sens dubte, una inversió i un estalvi de costos. Per exemple es redueixen les hores de baixes dels treballadors, les fallades en maquinària, les incidències amb parades en els processos productius o els sinistres.

Invertiu en innovació? Vols destacar algun projecte?

Estem invertint molts diners i temps en les nostres aplicacions en l’àmbit de la prevenció de riscos i de la seguretat contra incendis. Això permet gestionar les necessitats dels nostres clients amb una major fiabilitat i eficàcia.

Disposem de diverses aplicacions, desenvolupades íntegrament per la nostra empresa durant anys que comporten un major control i gestió de la seguretat en l’àmbit de la prevenció de riscos, seguretat contra incendis, explosions i risc químic.

Així mateix disposem d’una cambra de foc al nostre centre de formació laboral, única i dissenyada pels nostres especialistes, per a pràctiques en incendis per a equips de primera i segona intervenció,  que permet una gran varietat de simulacions i al mateix temps dona una seguretat afegida als nostres alumnes.

Amb la crisi de la COVID-19 encara cuejant, quins són els reptes més immediats que teniu al davant i línies de treball esteu començant?

Com a servei de prevenció hem estat recolzant a les nostres empreses clients en els seus protocols d’actuació davant la COVID-19 o bé elaborant de manera integral els seus plans de contingència des de l’inici de l’estat d’alarma. Cada cop ens demanen més suport en aquest camp.

En qualsevol cas no podem parar, actualment seguim amb tot el personal en actiu, ja que considerem que aquest és el nostre principal valor de cara a les necessitats del client i ara, més que mai, no els podem deixar de banda.

Què us ha aportat el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

El CLÚSIC ens ha aportat molts aspectes positius, entre ells:

 • Conèixer a altres empreses del sector, amb la qual cosa les sinergies s’han generat de manera espontània i de manera contínua.
 • Coneixement de primera mà per ambdues bandes:
  • Participant en els diferents grups de treball. Això ens permet estar al dia de la normativa i participar en l’evolució de la mateixa.
  • Assistint a les conferències i jornades organitzades pel CLUSIC.
 • Les relacions humanes amb les persones que formen part de les empreses.

Hem aportat al CLUSIC tota la nostra empenta, energia i entusiasme per tirar endavant aquest projecte, especialment en els inicis que, com és normal, van ser més complicats juntament amb l’equip d’empreses del CLUSIC.

També hem aportat el nostre coneixement del sector des del nostre àmbit als grups de treball, conferències i jornades en els quals hem participat.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Crec que els reptes estan clarament marcats al pla estratègic, que actualment estem actualitzant. Hem de seguir avançant i consolidant el sector, especialment en dos camps que es troben encara en evolució:

 • La protecció passiva contra incendis i el seu manteniment
 • El disseny basat en prestacions i l’estudi del comportament al foc dels materials.