Cicle d’entrevistes als nostres associats
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Rubén Rodríguez

Seria molt positiu si fóssim capaços de assimilar-nos a altres mercats que són més àgils tant per regular noves solucions i equips per a la protecció contra incendis, com per donar suport a les solucions prestacionals enfront de les prescriptives.

Quin és el càrrec que ocupes dins la teva empresa i quina és la teva trajectòria dins del sector?
Ocupo el càrrec de Gerent d’Enginyeria Protecció Contra Incendis (PCI) dins de Prosegur Security, companyia referent en Seguretat a escala mundial.

La meva trajectòria dins d’aquest sector coincideix amb tota la meva vida laboral, són ja més de 20 anys en posicions vinculades amb l’Enginyeria de Protecció Contra Incendis. Dels quals els últims nou anys dins de l’equip de Prosegur Security, on he tingut l’oportunitat de formar part en la creació d’un gran equip d’Enginyeria PCI, avui en dia referència del sector.

Quina és la vostra activitat principal??
Dins dels múltiples serveis que ofereix Prosegur Security en matèria de Seguretat, des del nostre equip ens centrem en totes les tasques relatives a la PCI.

En serveis com:

  • Enginyeria PCI: Auditories, Projectes Prescriptius i Prestacionals, Enginyeria de Detall, Projectes BIM… etc,
  • Instal·lacions PCI a tota mena de clients i per a tota mena d’infraestructures
  • Manteniment PCI per a totes les necessitats

En quines zones esteu treballant? 
Tenim capacitats per a desenvolupar projectes a tota Espanya i també treballem internacionalment, ja que Prosegur està present en 26 països. Però, més enllà de la nostra important presència internacional, també desenvolupem projectes a molts altres mercats en funció de les necessitats que ens plantegen els clients.

Si et preguntem, quina és la fortalesa o especialitat que caracteritza la teva empresa, què ens respons?
Sense cap dubte, jo destacaria dos aspectes. El primer és l’equip de grans professionals que componen l’àrea de PCI i el seu enorme nivell de compromís. En segon lloc, assenyalaria l’enorme capacitat tècnica amb la qual comptem. Això ens porta a presentar-nos com a veritables especialistes en projectes complexos per a sectors tan exigents com l’industrial, logístic o retail. En aquests àmbits la nostra aportació des de l’Enginyeria ens permet resoldre les necessitats més complexes dels nostres clients.

Invertiu en innovació? Vols destacar algun projecte?
La companyia treballa permanentment per a estar totalment centrada en el client, generant eficiències, guanyant en competitivitat i dotant-se de les capacitats necessàries per a desenvolupar nous serveis. En aquest esforç, la digitalització i la innovació són dos pilars fonamentals sobre els quals se sustenta el futur de Prosegur.

A l’apartat de la innovació hem desenvolupat una metodologia pròpia, l’hem dotat de recursos i hem generat una disciplina d’inversió que ens asseguri que disposem de les capacitats necessàries per exposar la companyia a les tecnologies més rellevants pel desenvolupament de la nostra activitat. En aquest sentit, el 5G i l’Internet de les Coses, les noves solucions energètiques, la realitat estesa, el blockchain o la intel·ligència i la visió artificial són tecnologies que ja ens permeten, o ens permetran, el desenvolupament de solucions pròpies amb les quals lliurar un alt valor afegit als nostres clients.

També destacaria Prosegur Tech Ventures, el nostre corporate venture capital, creat per potenciar la nostra oferta de serveis i fomentar el desenvolupament de noves tecnologies amb un impacte disruptiu en l’àmbit de la seguretat. A través de Prosegur Tech Ventures hem realitzat vuit inversions directes en start ups i quatre inversions en altres fons de venture capital que ens atorguen una interessantíssima exposició als principals pols d’innovació mundials.

Amb la crisi de la COVID-19 encara cuejant, quins són els reptes més immediats que teniu al davant i línies de treball esteu començant?
El principal repte inicial va ser modificar la nostra operació, des de l’aplicació del teletreball en l’equip d’Enginyeria, fins a l’adaptació de les operacions a les mesures de mobilitat i protecció.

A la part d’Enginyeria ens va  resultar una adaptació ràpida i senzilla, donat que som un equip amb presència a Corunya, Barcelona, Madrid i Sevilla, amb el que molta de la nostra operativa diària ja estava basada en les eines de col·laboració sobre les quals pivota el teletreball. Per a la part d’operacions els reptes van ser més complexos, però hem adaptat els procediments a la nova realitat. Un procés que ha estat molt gratificant, ja que no només hem mantingut els nivells de servei, sinó que també hem estat capaços de cobrir noves necessitats dels nostres clients, derivades de la COVID-19.

Què us ha aportat el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?
Des del principi hem apostat per estar presents en el CLÚSIC perquè ens aporta una visió general i avantguardista del sector. A més, ens permet compartir experiències, inquietuds i nous desenvolupaments amb altres empreses. En definitiva, tots junts fem valdre la importància de la Protecció Contra Incendis i compartim sobre les necessitats d’aquest sector, tant per a les empreses com per a les persones.
Per part de Prosegur Security intentem aportar la nostra experiència, col·laborant en cada oportunitat que se’ns brinda i participant activament amb la presència dels nostres professionals.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

En primer lloc, m’agradaria que, entre tots, siguem capaços de donar la importància i la rellevància necessària a la Seguretat Contra Incendis. No podem oblidar que aquesta és una disciplina orientada a salvaguardar la vida de les persones. Per això, crec que és important elevar el nivell de control i inspecció sobre les instal·lacions, ja que comptem amb una normativa molt sòlida i és crític assegurar la seva completa aplicació.

En segon lloc, crec que el sector té al davant el repte de guanyar en agilitat. Crec que seria molt positiu si fóssim capaços d’assimilar-nos a altres mercats que són més àgils, tant a l’hora de regular noves solucions i equips per la Protecció Contra Incendis, com a l’hora de regular i recolzar les solucions prestacionals davant de les prescriptives. En la meva opinió tots dos són un camí inequívoc cap al futur del PCI.