Daniel Juscafresa, d’IGNIFUGACIONS GENERALS signa aquest article en el que reflexiona sobre la valoració dels factors ambientals per determinar el millor sistema de pintura intumescent.

 

L’acer, com a element constructiu, dóna molt camp a la imaginació i la flexibilitat a l’hora de construir, i a més, si l’acer pot quedar a la vista, molt millor.

Quan es realitzen tractaments contra el foc per evitar el col·lapse prematur de l’estructura amb pintures intumescents, la gran majoria de vegades, aquesta queda a la vista.

A l’hora d’escollir el sistema hem de tenir en compte varis factors per saber quin serà el millor.

No és el mateix un sistema intumescent dins una sala amb humitat i temperatura controlada (per exemple, un museu) que un sistema exposat a l’exterior, amb aigua directe de pluja, humitats altes i temperatures sota zero.

A l’hora de prendre la decisió del millor sistema, és convenient que aquest estigui basat amb resultats d’assaigs de laboratoris independents i aprovats pel propi fabricant del producte.

 

Per a l’elecció del tipus d’exposició és necessari tenir en compte la taula de la guia ETAG 018-02.

En funció del tipus d’exposició ens condicionarà el sistema escollit. Aquest sistema es basa amb 3 tractaments; (1) l’imprimació de l’estructura, (2) la capa o capes de pintura intumescent necessària per assolir l’estabilitat al foc i (3) la capa o capes d’esmalt d’acabat, si són necessàries.

En funció de l’ambient, necessitarem diferents tipus de materials i gruixos de capa seca determinats.

Per exemple;

  • Un tractament per assolir un ambient amb exposició Z2, amb una capa d’imprimació acrílica de 40 micres i la capa d’intumescent necessària ens serà suficient per poder complir. *
  • A l’altre extrem, per assolir un ambient amb exposició X, podrà ésser necessari 2 capes de 100 micres totals d’una imprimació epoxídica bicomponent, una intumescent apte per treballar en ambients X (no totes les del mercat hi poden estar exposades) i 2 capes de 120 micres totals d’un esmalt d’acabat bicomponent en base poliuretà.*

 

En conclusió, si el que volem és un sistema intumescent que compleixi les funcions de protecció contra el foc per garantir l’estabilitat de l’estructura per un temps determinat, també ens serà necessari definir l’ambient on estarà exposada la pintura per tal que aquest tractament sigui eficaç en el temps.

 * Són exemples, on els materials i gruixos poden variar en funció dels productes utilitzats. Aquesta informació està detallada als ETA de les pintures intumescents.