Llorenç Domingo, CEO d’Ignitor, ens reflexiona sobre la necessitat de protegir les estructures de fusta que enriqueixen el patrimoni artístic i cultural del nostre país. Per això ens presenta una solució per preservar-les amb seguretat.

 

Ignitor ha desenvolupat un vernís i una pintura intumescents que permeten protegir bigues de fusta contra el foc fins a 30 i 60 minuts, respectivament.

Les estructures de fusta són un patrimoni cultural de la història de la nostra arquitectura i la nostra indústria, hi ha autèntiques meravelles per tot Catalunya de cobertes i forjats amb bigues de fusta de temps immemorials, arribant fins als més recents típics sostres modernistes, amb bigues de fusta parcialment embegudes en la volta ceràmica catalana.

Aquest patrimoni artístic, cultural i històric, sovint ha estat malmès i amagat, en primer lloc, per un deteriorament de les bigues de fusta per manca de sanejament i cura, i més recentment, a causa de les normatives de protecció contra incendis, per la necessitat de tapar aquests sostres amb falsos sostres mitjançant plaques estanques al foc, o bé projectant-les amb morter ignífug.

Una estructura que prové d’un ésser viu, com són les bigues de fusta, no pot rebre el manteniment adequat si queda encaixonada per un fals sostre estanc durant anys. La podrien atacar humitats, termites, rosegadors, i no hi hauria manera de descobrir-ho fins que ja fos massa tard.

El tractament d’aquestes bigues amb els vernissos i pintures ignífugues d’Ignitor, no només permet tenir un accés permanent a les bigues, sinó que saneja la biga i la protegeix d’atacs de termites i d’altres tòxics per la fusta.

Si es requereixen resistències al foc d’aquestes estructures de fins a 90 o 120 minuts, cal saber que el CTE estableix una velocitat de carbonització, que combiant amb el càlcul de la càrrega que suporta l’estructura i la sobredimensió de la secció de les bigues, pot aportar una resistència al foc afegida.

La combinació amb mesures de protecció activa com la instal·lació d’un sistema de detecció i extinció automàtica, poden culminar el projecte.

FullSizeRender

Disposem, per tant, dels productes i les solucions tècniques adequades que, garantint la màxima seguretat contra incendis, ens permetin preservar l’accés i el gaudi d’un patrimoni de la nostra Història i la nostra cultura: les estructures de fusta. I ens obre les portes del futur, com veiem al nord d’Europa, on cada vegada es tendeix més a construir amb materials naturals.