Si fem una anàlisi de la primera edició del curs, duta a terme els dies 16, 18, 23 i 25 de febrer de 2016, i organitzat conjuntament entre el Clúster de Seguretat Contra Incendis i la Universitat Politècnica de Catalunya, podem arribar a les següents conclusions:

La temàtica del curs i el plantejament van ser molt encertats i necessaris, ja que es va assolir ocupar el màxim de places disponibles.

Els participants van respondre una enquesta de satisfacció que bàsicament valorava els següents aspectes:

 • Satisfacció amb el curs (RESULTAT = 9.22/10).

• Notable valoració global de tots els mòduls realitzats (RESULTAT= per sobre el 8).

• Els professorat ha estat molt ben valorat (RESULTAT 8/10).

Donada la participació i l’interès de la jornada, des del CLÚSIC estem valorant de fer-ne una segona edició en el segon semestre de l’any. Qui n’estigui interessat es pot posar en contacte amb nosaltres.

Correu electrònic: info@clusterincendis.com

Tel. 93 319 23 00