MÒDUL 2.​ Sistemes de senyalització luminescent
ON LINE

Per obtenir el certificat de professionalitat, cal disposar i demostrar els coneixements del Mòdul I. Coneixements Generals

Propers cursos programats

No estan programades formacions de senyalització luminiscent on line per al 2022. Vegeu formació presencial.

Si ho desitgeu, podeu sol·licitar un pressupost a mida. Contacteu amb nosaltres

Lloc de realització

TEÒRICA

On line a través de la nostra plataforma: academiacluster.com

EXAMEN I PRÀCTIQUES presencials a

EXAMEN PRESENCIAL a:
PCI – KOSMOS GROUP
C/ Severo Ochoa, 22
08950 Esplugues de Llobregat

Destinataris

  • El nou RIPCI requereix a les empreses instal·ladores i mantenidores a disposar d’operaris degudament qualificats amb un certificat acreditatiu de la competència d’instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis. Això inclou a les empreses instal·ladores de sistemes de senyalització luminescent.
    • Treballadors/es que hagin d’acreditar la seva competència com a instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de senyalització luminescent.
    • Persones interessades a començar una nova etapa professional en el sector de la protecció contra incendis. Persones sense experiència que vulguin acreditar-se com operaris qualificats en sistemes de senyalització luminescent.

Qualificació

A tots els alumnes que superin l’avaluació, se’ls facilitarà:

  • Diploma del CLÚSIC.
  • Certificat de suficiència (Mòdul II ). Cal presentar aquest certificat, juntament amb el corresponent al Mòdul I de Coneixements Generals, a la Subdirecció General de Seguretat Industrial per obtenir el certificat de competència professional.

Continguts

Senyalització luminescent

Total: 3 hores (2 teòriques + 1 pràctica)

Avaluació

Requisits per poder realitzar l’avaluació
Per poder realitzar l’avaluació l’alumne haurà d’haver realitzat un mínim de 2 hores de formació on line a través de la nostra plataforma: academiacluster.com

Avaluació teòrica
L’avaluació de l’alumne es durà a terme mitjançant una avaluació final que es realitzarà després de les classes.
Aquesta avaluació consistirà a respondre un examen presencial tipus test de vint preguntes amb tres respostes alternatives. Per aprovar, cal que l’alumne respongui correctament quinze preguntes del total de vint de les que consta l’examen tipus test.
Les qualificacions es faran arribar via correu electrònic a tots els alumnes (màxim 15 dies després d’haver realitzat l’examen).

Avaluació pràctica
Les pràctiques han de completar la formació dels alumnes mitjançant l’experimentació dels continguts treballats a les sessions teòriques. En el transcurs de les pràctiques, el professor avaluarà el grau de coneixement de cada alumne (individualment o en grup), plantejant exercicis pràctics.
L’assistència a les pràctiques és obligatòria.

Professorat

El CLÚSIC compta amb gran nombre de professors per realitzar aquestes formacions. Tots ells han estat degudament autoritzats per la Subdirecció General de Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de Catalunya, garantint així la qualitat i integritat dels continguts.

Preu

Tarifa general: 120,00€
Empreses associades: 96,00€

Cursos a mida

Si voleu que us organitzem un curs a mida, consulteu-nos