L’UPC School, en col·laboració amb l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i el Departament d’Interior, presenta aquesta interessant oferta de formació que comença el mes d’abril:

Postgrau Protecció Civil. Risk Analysis

El Postgrau en Protecció Civil ‘Risk Analysis’ prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta a les necessitats d’empreses i les institucions en l’àmbit de la seguretat ‘safety engineering’, per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat. Aquesta formació esdevé un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l’àmbit de l’enginyeria de la seguretat, com són consultories, grans empreses, companyies d’assegurances, laboratoris d’assaigs, entre d’altres, i també per a les administracions públiques de l’àmbit de la protecció civil.

Més informació a: https://goo.gl/er3YJp

Curs de Formació contínua en Tècnic en Elaboració de PAU:

Superant les activitats d’aquest curs s’obtindrà el Diploma de curs de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d’autoprotecció en l’àmbit local, expedit per l’ISPC (Institut de Seguretat pública de Catalunya), que permet acreditar-se de la forma prevista al decret 30/2015, de 3 de març, i a l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre com a tècnic per elaborar plans d’autoprotecció en l’àmbit de la protecció civil local, prèvia sol·licitud dirigida a la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.

Més informació a: https://goo.gl/FbvGtJ

Curs de Formació Contínua Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives:

Les persones, els béns materials i el medi ambient que es troben propers a un establiment industrial en el qual es trobin substàncies perilloses, estan sotmesos a uns riscos. Per poder decidir si aquest tipus de riscos és acceptable es requereix estimar la seva magnitud i la seva probabilitat d’ocurrència, el que fa necessari realitzar una anàlisi sistemàtica i completa de tots els aspectes que implica tenint en compte la presència d’un determinat establiment, les substàncies que utilitza, els equips, els procediments, etc. És el que s’anomena anàlisi de riscos. En aquest

Més informació a: https://goo.gl/LyQpcQ