Perlita y vermiculita signen l’article d’empresa experta d’aquesta setmana sobre la importància de tenir en compte la imprimació adequada per al morter com a garantia d’un bon resultat.

Els morters ignífugs son una peça clau per a la protecció passiva contra el foc. Per a que el morter actuï de la manera correcta protegint l’estructura és imprescindible seguir les instruccions donades per el fabricant per tal de garantir un correcte funcionament del morter en cas de declarar-se un incendi.

Hi ha diversos aspectes a tenir en compte durant el procés d’aplicació del morter per garantir la correcta aplicació. La quantitat d’aigua, el tipus de màquina, les condicions d’aplicació, etc…

En aquest cas ens volem centrar en un dels aspectes que com a fabricants es considera important, però que per molts passa desapercebut, la imprimació. La imprimació és un procés en el qual una superfície es preparada per el seu posterior tractament ja sigui amb pintura o amb morter. La imprimació pot oferir diverses prestacions a la estructura que protegeix. Existeixen des de imprimacions anticorrosives que protegiran l’estructura davant de la corrosió fins a imprimacions que actuen com a pont de unió entre el l’estructura metàl·lica i el morter.

Per tant, és molt important escollir una imprimació que sigui compatible amb el morter ja que en cas de ser no ser així el morter port caure inhabilitant la seva capacitat de protegir l’estructura davant el foc. Els morters que disposen de marcatge CE tenen avaluada la seva compatibilitat amb diferents tipus d’imprimacions mitjançant assajos d’eficiència tèrmica. En el document ETA (Evaluation Technical Assessment) del producte hi ha una llista on s’indiquen les famílies de les imprimacions compatibles amb el morter. Utilitzar una imprimació d’aquesta llista garantirà una correcta adhesió del morter amb la superfície suport i per tant les prestacions declarades de resistència al foc no es veuran afectades.