Perlita i Vermiculita ens parlen de les pintures intumescents de la sèrie SC900 com a una gran innovació que és molt útil per a la protecció d’estructures d’acer. El vídeo del final de l’article ens ajuda molt a veure’n els principals avantatges. No us el perdeu!

****************************

La sèrie SC900 és una innovadora pintura intumescent patentada que ofereix un rendiment revolucionari en la protecció d’estructures d’acer tant per a interiors com per a exteriors, permetent l’aplicació del producte tant en taller com en obra. Es tracta de recobriments intumescents de ràpida aplicació per a la protecció contra incendis d’acer estructural fins a 120 minuts.

Perlita5

El seu rendiment permet l’aplicació en un dia i el seu ràpid enduriment permet una millora de la producció en les plantes de producció dels perfils i en els treballs a l’obra. La tecnologia de la sèrie SC900 és més tolerant amb les condicions ambientals que els sistemes tradicionals de pel·lícula fina. Endurirà bé fins i tot en condicions d’humitat alta i temperatura baixa. Pot arribar a aplicar-se directament sobre l’acer sense imprimar. A més és compatible amb emprimacions epoxi amb antiguitat igual o superior a 3 mesos. També és tolerant amb emprimacions en males condicions i amb lleugeres oxidacions. La seva naturalesa d’alt gruix permet que en una sola capa s’apliqui suficient pintura per cobrir la reacció sol·licitada. Permet realitzar en 1 dia la feina de 7 dies realitzat amb pintures tradicionals, d’aquesta manera s’obté un estalvi considerable en mà d’obra, i s’eviten temps d’espera en els repintats. La ràpida aplicació permet un acabat de bona aparença, així com l’obtenció d’un acabat més suau ajustant la quantitat del diluent.
Perlita1
La sèrie SC900 estarà seca al tacte en 1 hora; i estarà completament curada en 2 o 8 hores segons el model. Resisteix l’exposició a la climatologia durant 6 mesos sense segellat final. L’aplicació d’un segellat autoritzat completa la durabilitat a llarg termini. A més els danys ocasionats en obra o pel trasllat dels perfils, es podran reparar amb rapidesa per la seva naturalesa d’alt espessor.
Perlita2
Té classificació d’ambients C1, C2 i C3. Està dotada de certificacions BS476: Part 20/21; EN13381: Part 8; EN13823 (SBI); Bigues cel·lulars EN13381: Part 9 i ASFP; Aprovat per Certifire. En concepte de durabilitat ETAG 018 part 2, Categoria X – Exterior (amb segellat final), Categoria Y – Semiexpuesto, Categoria Z, Z1, Z2 – Interior.

A continuació un vídeo de les avantatges de les pintures de curat ràpid.

https://www.youtube.com/watch?v=dRW-hZF96A0