Recentment, INDUS s’ha associat al CLÚSIC per participar activament en un bon nombre dels grups de treball actius. Ahir mateix, David Pedrerol, director executiu de la companyia i Elías López, president del CLÚSIC, van intercanviar opinions i inquietuds sobre els reptes del sector de la protecció contra incendis i la importància de l’enginyeria i els projectes com a clau de volta per avançar en la seguretat contra incendis.

La necessitat de formar més i millor els perfils tècnics i disposar de professionals amb una base sòlida sobre l’enginyeria contra incendis és una necessitat de totes les empreses associades al Clúster de Seguretat Contra Incendis.

L’evidència que cada cop els projectes són més complexos, que les estratègies tradicionals sovint queden curtes amb les necessitats constructives actuals, que cal incidir en els joves tècnics titulats per a que contemplin l’enginyeria contra incendis com una disciplina innovadora, moderna i d’alt nivell són algunes de les qüestions que van estar comentant.

Amb la incoporació d’INDUS al CLÚSIC reforcem l’expertesa de serveis d’enginyeria, arquitectura i consultoria de grans projectes multidisciplinars.

Benvinguts! Comencem a treballar plegats!