Llorenç Domingo, gerent d’Ignitor, reflexiona sobre les millors solucions per combinar la ignifucació d’estructures i la insonorizació dels locals.


Les noves normatives de l’Ajuntament de Barcelona obliguen a combinar la ignifugació de la estructura i la insonorització de locals.

Els establiments en locals de planta baixa situats a la zona vella de Barcelona, dels barris Gòtic, Raval, Born, Barceloneta o Gràcia, són peculiars; les molèsties del soroll excessiu de seguida són patides i denunciades pels veïns, ja que els sostres dels locals no solen ser molt alts, els carrers són estrets i hi ha gran densitat de veïns. A més, els locals que tenen llicències antigues i no han estat recentment reformats, no acostumen a tenir cap mesura d’insonorització instal·lada. Per si tot això no fos poc, vivim un moment d’especial sensibilitat amb les ingerències que els locals de restauració i oci generen en el descans dels veïns, i les noves normatives de l’Ajuntament i els processos de mediació que tenen instaurats, fan que a la pràctica, qualsevol local que generi sorolls molestos als veïns s’enfronti a un possible precinte de la seva activitat.

S’aconsella sempre que es pugui combinar ignifugació i insonorització, amb menys inversió es pot aconseguir un millor rendiment del sistema de protecció i insonorització del local, més estanc i amb menys pes a suportar per l’estructura.

En aquest sentit, és fonamental col·locar els ancoratges del fals sostre acústic abans de realitzar la ignifugació, d’aquesta manera no perdrem l’estanqueïtat, i dins de les diferents maneres d’ignifugar un forjat, optarem per la forma que més contribueix a la pròpia insonorització, que és amb malla projectada amb morter de perlita i vermiculita, un morter aïllant, acústic, tèrmic, ignífug, i a més molt lleuger, la qual cosa crea una càmera que afavorirà les proves de sonometria que realitzen les EAC i els tècnics de l’Ajuntament.

Hi ha casos en que, malgrat que un local compleixi amb escreix els standars de les proves de sonometries que li marca la llicència concedida, si arriba soroll al veí (per poc que sigui) i aquest denuncia al local, l’activitat tindrà problemes, així que el més intel·ligent és realitzar una ignifugació-insonorització que maximitzi les prestacions i que no vagi només a complir els mínims sinó que excedeixi de l’estrictament necessari.

Finalment és imprescindible que s’instal·li un limitador acústic, que evitarà complicacions al client en una hipotètica inspecció.

A les imatge podem veure d’un dels últims locals que Ignitor ha aïllat.

IMG_2215