Catalunya té un teixit industrial complex i força especialitzat i el que diferencia una empresa exitosa d’una empresa fallida és l’adopció de la primera d’estratègies empresarials guanyadores.

En aquest sentit, ja fa temps que a Catalunya van apareixent clústers de sectors diversos; i per a que serveixen els clústers? Doncs bàsicament i, a grans trets, per a que les empreses tinguin una major rendibilitat i, conseqüentment, millor competitivitat.

En aquest sentit, i tal com diu Joan Marí Estévez al seu llibre Clústers, aquests “són l’entorn òptim per a la transmissió del coneixement informacional, tàcit, implícit, el que està relacionat amb la confiança, les relacions socials, el saber fer, les rutines i el coneixement individual i col·lectiu”. Per tant, són instruments de gran utilitat per a les empreses per tal de conèixer el mercat, desenvolupar projectes conjunts i establir eixos estratègics d’ampli abast.

Amb aquesta premissa i el coneixement d’un sector, el d’incendis, en el qual l’IDES ha estat treballant durant molts anys en fòrums, jornades, estudis i manuals, el patronat de l’IDES va decidir començar una sèrie de contactes amb empreses del sector d’incendis per tal de crear un clúster d’incendis. Així, i gràcies, també, a l’empenta i la catalització positiva de la Direcció General  d’Indústria i del Departament d’Empresa i Ocupació, el passat dia 12 de febrer, a la seu del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya es va constituir el Clúster de Seguretat Contra Incendis, del qual l’IDES en portarà la gestió i la secretaria.

Els seus objectius són:

  • Reforçar el sector de la seguretat contra incendis i donar suport a la seva internacionalització
  • Incrementar la competitivitat i les oportunitats de negoci de les empreses associades entorn del mercat de la seguretat contra incendis
  • Desenvolupar conjuntament projectes d’interès i aconseguir una gran participació de les empreses associades en projectes de seguretat contra incendis
  • Fomentar la cooperació i el networking entre les empreses del sector
  • Obtenir sinèrgies fruit de la col·laboració
  • Sistematitzar la innovació oberta i la seva aplicació al mercat
  • Ser referent i representar els interessos del sector de la seguretat contra incendis així com el dels associats davant de les administracions públiques, organismes o altres corporacions
  • Contribuir a que els seus professionals tinguin una formació global d’excel·lència mitjançant la vinculació del món formatiu i laboral.

Les empreses fundadores, presents a l’acte del dia 12, són Aicon Sistemas, Applus, MS Consultors, Peradejordi, Plasfoc, Prefire, Rockwool i Sodeca.

El clúster neix amb la voluntat d’ampliar el seu nombre d’associats, de manera que el seu abast sigui més gran i les complicitats entre empreses creixin exponencialment. Per tant, ja en els seus estatuts s’estableix que aquest hi podran pertànyer, també, les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques que tinguin interès en el desenvolupament i el compliment de les activitats i els objectius establerts per a aquest Clúster.

Si voleu més informació sobre el clúster i les seves activitats, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres: info@clusterincendis.com .