ARTSER  ens parla sobre les novetats de la nova norma UNE 23033:2019.

El passat mes de setembre es va publicar la nova Norma UNE 23033:2019 substituint a l’anterior publicada el 1981.

Aquesta nova versió unifica criteris de disseny amb la normativa europea ISO 7010 a més d’estandaritzar mides, formes i colors.

Es tracta d’una versió molt completa amb més definicions, exemples i explicacions,  que faciliten la seva comprensió.

Artser ha adaptat totes les seves senyals a la nova versió de la Norma, i segueix oferint senyalització de seguretat fidel a l’acompliment dels requisits mínim que s’estableixen en la Reglamentació. A més, posa a la seva disposició els seus millors serveis: resposta professional immediata a les seves consultes, assessoria professional i tècnica, per donar resposta als seus dubtes sobre Normativa.

Novetats més importants

Es defineixen formes i colors de Tots els senyals de Seguretat i s’inclouen senyals complementàries abalisaments:

S’estableixen noves mides de la senyalització en funció de la distància d’observació:

 

Els senyals de recorregut podran estar disposades en horitzontal o en vertical.

Textos de les senyals complementaris:

Els textos de les senyals complementaris hauran de ser en majúscules i amb les mides següents:

Nou catàleg de senyals:

Tots els senyals d’alerta i alarma i d’equips de protecció contra incendis deuran incloure flames al lateral dret:

En aquesta nova versió s’exclouen els senyals relativa a evacuació i salvament i es modifiquen alguns pictogrames per igualar-los als inclosos en la Norma UNE EN ISO 7010, es mostren alguns d’ells en la següent taula.

La senyalització és una part molt important de la seguretat i l’actualització la Norma UNE 23033 suposa una notable millora en l’entorn de les instal·lacions protecció contra incendis.