ARCbcn, empresa associada al CLÚSIC, busca un/a projectista per al Departament de Projectes d’Instal·lacions

Els detalls de l’oferta són els següents:

ARC bcn, despatx d’Enginyeria i Consultoria en l’àmbit de les instal·lacions i l’energia de referència al país, i amb seu a Barcelona, cerca amb caràcter immediat:

Descripció del lloc de treball:

Càrrec ofert: Enginyer projectista.

Dependència: Director de projecte

Tasques a realitzar:
Suport als directors de projecte de l’empresa per a l’execució dels següents treballs:

 • Redacció de projectes d’instal·lacions: memòries tècniques, disseny, càlculs, plànols, medicions, pressupostos, Plecs Tècnics i Estudis de Seguretat i Salut.
 • Redacció de projectes específics com legalitzacions d’instal·lacions, etc. i els seus procediments administratius associats.
 • Certificació energètica de nous edificis a través dels programes HULC i d’edificis existents a través dels programes CE3 i C3X.

Requeriments imprescindibles

 • Enginyer Industrial Superior/Tècnic. Enginyer de l’Edificació especialitat instal∙lacions.
 • Idiomes: Català i castellà bilingüe (inclòs gramàtica i ortografia)
 • Anglès (Nivell mig/alt – Conversa i redacció de documentació)
 • Nivell d’experiència: 3 anys en funcions equivalents indispensable.
 • Persona amb capacitat de treball individual i en equip, organitzada i responsable, amb capacitat dinàmica i proactiva.
 • Persona amb caràcter emprenedor i/o resolutiu, i amb gran capacitat de relació humana per a poder involucrar‐se amb l’empresa i amb les necessitats del client.
 • Ganes d’incorporar‐se a una empresa consolidad, referent en el mercat, amb un equip jove i amb bon ambient de treball.
 • Coneixements tècnics i pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal·lacions:
  • Instal·lacions elèctriques (BT/MT).
  • Instal·lacions de climatització.
  • Instal·lacions mecàniques.
  • Sistemes de gestió i control.
  • Instal·lacions de contra incendis.
  • Instal·lacions de senyals febles (informàtiques, megafonia, seguretat…)
 • Imprescindible coneixement de les normatives vigents i procediments associats.
 • Imprescindible coneixement de programes específics: AutoCAD i TCQ.
 • Certificació Energètica: necessari coneixement de programes específics HULC i CALENER (VyP – GT).
 • Domini de Ms Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Project.
 • Coneixement d’eines de càlcul: CYPE (es valorarà domini)

Es valoraran coneixements addicionals en:

 • Instal∙lacions específiques: instal∙lacions sanitàries/hospitalàries, fluids tèrmics, gasos medicinals, …
 • Coneixements tècnics/pràctics en disseny, càlcul, execució i funcionament d’instal∙lacions energètiques: DHC, biomassa, geotèrmia, energia solar, …
 • Eines de simulació energètica: TRNSYS, DESING BUILDER, ENERGY +.
 • Coneixement d’eines d’avaluació i qualificació energètica dels edificis: LEED, BREAM, altres.
 • Coneixements en BIM i programes de modelat (ALLPLAN, REVIT,….)
 • Capacitat per dirigir obres

Condicions

El salari es negociarà segons l’experiència i coneixements aportats.
Jornada completa. Divendres només matí.

Contacte:
Els candidats/es hauran d’enviar una carta de presentació i el seu CV a: info@arcbcn.cat