Elías López, Coordinador del Grup de Treball de Certificació i Assajos del Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya participarà el proper 28 d’abril a les 18.30 h. a la seu d’ENGINYERS BCN amb una ponència sobre la Guia de validació documental de productes, materials, equips i sistemes de protecció contra incendis.

Aquesta participació s’emmarca en una jornada que vol posar de manifest el marc normatiu actual, així com l’evolució i els nivells d’exigència actual pel que fa a les diferents classificacions dels materials quan a la seva resistència i reacció al foc.

Elías López, hi participarà juntament amb els següents ponents: Joan Gallart, Cap del Servei de Prevenció, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya; Albert González, Tècnic del Servei de Prevenció, Subdirecció General Tècnica, Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya; Ramon Maria Altisent, Enginyer de Seguretat Contra Incendis, d’Applus LGAI Technological Center; Albert Ventosa, Cap de la Unitat Normativa, Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona i Joan Pedreny, Cap de la Divisió de Protecció Civil i Prevenció del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu accedir a més informació en aquest enllaç.

http://www.enginyersbcn.cat/serveis-colegiats/formacio/cursos-activitats/activitat.html?ID=1870