Des d’avui es pot accedir a la Guia tècnica de disseny prestacional (pbd).Sistemes de control de fums i calor per impulsos publicada per Bombers de la Generalitat i en la que el Grup de Treball de Disseny Prestacional del CLÚSIC, liderat per Jordi Salellas, hi ha participat de manera molt activa. Podeu accedir a la guia en el següent enllaç:

Guia tècnica de disseny prestacional (PBD). Sistemes de control de fums i calor per impulsos

El disseny basat en prestacions aplicat a la prevenció i seguretat en cas d’incendi als edificis és cada vegada més assumit en els sistemes de regulació de les condicions de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Com assenyala la mateixa Guia tècnica de disseny prestacional (pbd).Sistemes de control de fums i calor, l’objectiu principal d’aquesta és facilitar una eina útil al projectista per:

• poder definir correctament, en cada projecte que emprengui, els objectius del disseny més adequats,

• poder assignar els criteris d’acceptació o de rebuig més apropiats, oferint-ne una proposta extensa i no exhaustiva,

• disposar d’una interessant referència bibliogràfica,

i així afavorir que els dissenys d’aquests sistemes obtinguin una major garantia de seguretat, i també major similitud i harmonització de disseny entre els diferents projectes que s’emprenguin.