Cicle d’entrevistes 
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Carlos Sánchez

 

Vam apostar vincular-nos al CLÚSIC perquè ens aporta una visió general i avantguardista del sector i, a més, ens permet compartir experiències, coneixement i tenir contacte amb altres empreses del sector.

 

Parla’ns una mica de tu, qui ets, la teva formació i fites professionals que vulguis destacar.

El càrrec que exerceixo actualment és el de Gerent d’Enginyeria a l’Àrea Internacional, tant a l’àmbit de Protecció Contra Incendis (PCI) com a la part de Sistemes Electrònics de Seguretat (SES), dins de Prosegur Security, companyia referent en Seguretat a nivell mundial.

La meva trajectòria professional ha estat vinculada sempre a les instal·lacions. Tot i que els meus inicis van ser en una empresa de disseny i càlcul d’estructures metàl·liques, posteriorment vaig estar vinculat a l’execució de parcs eòlics; finalment em vaig especialitzar com a Project Manager d’instal·lacions a centres comercials, on vaig començar a tenir contacte amb instal·lacions de protecció contra incendis.

Des de fa més de 16 anys, desenvolupo la meva carrera professional dins de Prosegur, ocupant posicions vinculades amb aquesta àrea de protecció contra incendis. He tingut l’oportunitat de gestionar un gran equip d’enginyeria que ha esdevingut referent al sector.

Quina és l’activitat principal de l’entitat en què treballes i què t’agradaria destacar-ne?

Dins dels múltiples serveis que ofereix Prosegur Security en matèria de Seguretat, des del nostre equip ens centrem en el disseny i desenvolupament d’instal·lacions de PCI a tot Europa, LATAM i USA.

Estem especialitzats en determinats sectors com el retail i el logístic, on tenim gran experiència pel nombre de projectes desenvolupats d’aquest tipus a diversos països, però tenim capacitat per desenvolupar projectes per a qualsevol client i sector.

Entre els serveis que oferim es troben

    • Enginyeria PCI: Projectes Prescriptius i Prestacionals, Enginyeria de Detall, Projectes BIM, entre d’altres
    • Execució d’instal·lacions contra incendis
    • Manteniment dels diferents sistemes de PCI

Quins són els objectius empresarials que teniu definits per als propers anys?

Seguir sent un referent al sector de la Seguretat i concretament a l’àmbit de la Protecció Contra Incendis; continuar creixent en determinats països i clients; seguir amb el nostre procés d’innovació contínua i de desenvolupament de solucions ad-hoc per als nostres clients i les seves necessitats. Finalment, estem compromesos a millorar la gestió amb els proveïdors (costos, terminis de lliurament i subministrament d’equips/materials), que actualment és un veritable problema per la situació de l’economia mundial.

Quant de temps fa que esteu associats al CLÚSIC i a quins grups de treball participes? Recordes què us va motivar a associar-vos?

Estem associats aproximadament des de fa 4 anys i pertanyem als grups de Control d’Instal·lacions, BIM, Disseny Prestacional i RSCIEI, entre d’altres.

La nostra motivació és fomentar i donar suport al sector, contribuint a millorar-ne el coneixement i posant en valor la importació de la seguretat contra incendis.

Què us aporta el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

Des del principi hem apostat per ser presents al CLÚSIC perquè ens aporta una visió general i avantguardista del sector. A més a més, ens permet compartir experiències, coneixement i tenir contacte amb altres empreses del sector. En definitiva, tots plegats posem en valor la importància dels sistemes de protecció d’incendis, tant de la part activa com la passiva, i compartim les necessitats d’aquest sector, per millorar la protecció dels nostres clients i les seves instal·lacions.

Per part de Prosegur Security, intentem aportar la nostra experiència, col·laborant en cada oportunitat que se’ns brinda i participant activament amb la presència dels nostres professionals.

On creus que el sector de la seguretat contra incendis té més marge de millora?

Crec que hem de continuar treballant en els aspectes següents: innovació, actualització de les normatives i protocols de control i inspecció.

La tecnologia avança contínuament i, amb ella, apareixen reptes a l’hora de protegir aquests riscos nous: nous materials, configuracions diferents d’emmagatzematge, edificis amb imatges més estètiques, entre altres aspectes. Això suposa una innovació contínua, tant dels sistemes disponibles, com la selecció dels sistemes més adequats per protegir aquests riscos.

Major agilitat en l’actualització de les normatives i l’adaptació als nous riscos a protegir. Comptem en aquest sector amb molts professionals i associacions amb alts coneixements tècnics que poden aportar molt en aquesta esfera, per la qual cosa cal que els organismes oficials entenguin que aquest procés ha de ser àgil perquè beneficia totes les parts involucrades: les empreses que executen les instal·lacions, a les empreses que inspeccionen les mateixes i a ells mateixos a l’hora de donar les corresponents autoritzacions. Tenim normatives bàsiques que estan totalment desactualitzades i no inclouen els sistemes de protecció usats habitualment.

I, finalment, cal destacar la importància d’enfortir els actuals protocols de control i inspecció de les instal·lacions, apostant per una coordinació més gran entre autoritats, equips d’emergència i organismes de control, en línia amb la normativa que s’aplica a països de el nostre entorn.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Crec que hem de continuar treballant per conscienciar totes les parts implicades de la veritable importància dels sistemes de protecció contra incendis, de la seva importància en la protecció de les persones i també dels béns, i no només des de la part d’enginyeria, sinó de tot el cicle de vida d’aquestes. Des del seu disseny, la correcta instal·lació, la posada en marxa i les proves de funcionament necessàries (commissioning) i, per descomptat, el manteniment posterior perquè en cas que fos necessari el funcionament, aquest sigui de la forma adequada i tal com s’havia dissenyat .

Per això cal la implicació de tots els actors intervinents, des d’empreses instal·ladores/mantenidores, a les autoritats i organismes oficials, organismes de control, cossos d’emergències, associacions, entre d’altres, i, per descomptat, també els usuaris i clients finals.

Aquí és on hi juga un paper molt important associacions com el Clúster de Seguretat Contra Incendis i l’activitat que exerceix, per aconseguir aquesta interrelació entre totes les parts i el foment del coneixement.