El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Clúster de Seguretat Contra Incendis organitzen aquesta jornada de presentació del nou RIPCI pel proper 20 de juliol a les 8.45 hores a la seu dels EIC (Via Laietana, 39) amb el següent programa:

8.45h Benvinguda
Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Pau Gavarró, president del Clúster de Seguretat Contra Incendis

9.00h Ponència inaugural:
Jorge Jimeno Bernal, Cap de Servei de la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministerio de economia, industria i competitividad

09.45h Aplicació a Catalunya del nou RIPCI
Subdirecció general de seguretat industrial*
Direcció general de prevenció, extinció d’incendis i salvaments*
Gerard Pradas, tècnic del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de Bombers de Barcelona

10.45h Col·loqui

11.00h Pausa-cafè

11.30h Taula: Principals agents que hi intervenen (sectors afectats)
Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat dels EIC
Alejandro Sanz, president del Gremi d’Instal·ladors i mantenidors d’extintors i sistemes contra incendis de Catalunya (GRIMEC)
Francisco Martínez, r
epresentant de l’Associació catalana de facility management (ACFM)
Sr. Luis Ramírez Mata, representant d’ASOCAT

12.45h Taula: Com afecta a les instal·lacions
Eugeni Mulà, director comercial de DETNOV: La nova detecció d’incendis aplicada al nou RIPCI
Elías López, director general de PREFIRE
Jordi Salellas,Tunnel & CarPark Ventilation Projects Manager de SODECA : Inclusió dels Sistemes de Control de Fums al nou RIPCI
Martí Bultó Puig, enginyer industrial d’MSCONSULTORS: Les instal·lacions singulars en el RIPCI

13.45h Col·loqui

14.00h Final

Inscripcions aquí