El dijous 14-12-2017, a les 19.00, tindrà lloc al Tech Talent Center (Badajoz, 73. Barcelona) una sessió informativa del postgrau en Protecció Civil. Risk Analysis. En aquesta sessió, també s’informarà sobre els programes d’oferta modular d’aquest programa: Curs de formació contínua en Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives i Curs de formació contínua en Tècnic en Elaboració de PAUs

Més informació en aquest enllaç: Informació i Inscripcions

 

El Postgrau en Protecció Civil ‘Risk Analysis’ prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta a les necessitats d’empreses i les institucions en l’àmbit de la seguretat ‘safety engineering’, per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat. Aquesta formació esdevé un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l’àmbit de l’enginyeria de la seguretat, com són consultories, grans empreses, companyies d’assegurances, laboratoris d’assaigs, entre d’altres, i també per a les administracions públiques de l’àmbit de la protecció civil.

Aquest programa dóna la preparació per accedir a una acreditació oficial (carnets) de l’àrea de protecció civil.

Superant aquests estudis s’obtindrà el diploma de formació per a tècnics competents en elaboració de plans d’autoprotecció (àmbit local), expedit per l’Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al Decret 30/2015, de 3 de març i a l’Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre per desenvolupar l’activitat de tècnic competent en matèria d’elaboració de plans d’autoprotecció (àmbit local).
Els estudis aporten una visió global de l’exercici professional com a Conseller de Seguretat en el transport de mercaderies perilloses (RD 97/2014, de 14 de febrer i RD 1566/1999, de 8 d’octubre). Addicionalment, s’introduiran a l’estudiant les tècniques d’anàlisi del risc ‘risk analysis’ i simulacions per ordinador.

L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb aquest postgrau a les necessitats de protecció de la societat actual amb un alt nivell de coneixement i d’especialització.

Les empreses associades al CLÚSIC gaudeixen de descomptes, consulta’ls!