El Clúster continua extenent la seva xarxa de contactes amb tots els agents que participen directament o indirecta de la seguretat contra incendis.

Aquest mes de gener s’ha signat un nou conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques i de l’Enginyeria Civil a Catalunya (ECCAT).

Així doncs, amb la signatura d’aquest conveni, ambdues entitats es comprometen aestablir posicionaments institucionals, compartir estudis i projectes elaborats percadascuna de les entitats, intercanviar informació tècnica, normativa, etc. en el campde la seguretat contra incendis, col·laborar en jornades tècniques, congressos i/oformació, difondre les activitats que siguin d’interès, entre d’altres.