L’empresa experta d’avui és Applus+ Laboratoris que, entre d’altres, ofereix serveis d’assajos de foc de ventiladors a alta temperatura complint la norma UNE EN 12101-3 en els seus laboratoris d’Espanya.

Entenem com a sistemes de control de fums, tot tipus de gamma de ventiladors, tant els sistemes d’extracció i contenció de fum i calor, com els sistemes de ventilació. Aquests ventiladors permeten en cas d’incendi evacuar el fum de l’edificació, facilitant l’evacuació i el salvament de vides, com també ajudant a reduir el possible dany produït en l’estructura de l’edificació.

Per verificar el correcte funcionament de tot el conjunt que conforma el ventilador en cas d’incendi, tant els ventiladors com els seus elements i accessoris inclosos han de complir de forma conjunta la norma EN 12101-3 Sistemas de control de humor y calor Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de humo y calor (Ventiladores)” superant un assaig de tot el conjunt d’elements que conformen el ventilador. S’exigeix ​​que aquesta norma sigui assajada de forma obligatòria per a tots aquells sistemes mecànics d’extracció de fums i calor que hagin de ser utilitzats de forma permanent en infraestructures o edificacions.

Els fabricants que vulguin comercialitzar els seus ventiladors, la norma EN 12101-3 permet que una vegada s’hagin superat els assajos amb èxit i s’hagi realitzat una inspecció en fàbrica i una avaluació documental prèvia, el fabricant pugui obtenir un certificat CE per tenir accés al mercat Europeu.

Applus+ Laboratoris amb Applus+ TST, en el seu laboratori situat a Astúries especialitzat en assajos de ventiladors a alta temperatura, ofereix la possibilitat d’assajar tot tipus de ventiladors a alta temperatura, de tot tipus de mides, freqüències dels motors i posicions, ventiladors de fins a 1 MW de potència i 3,5m de diàmetre.

Es disposa també d’un túnel de 600 m de longitud, per a l’execució de treballs de recerca i de validació i la realització d’assajos a escala real, que ha de permetre la verificació de les capacitats de ventilació i extracció de fums en condicions reals de funcionament i/o d’incendi. Com a organisme notificat  i gràcies a la capacitat tècnica i el coneixement de mercat en el camp de la seguretat passiva i activa, pot donar compliment als objectius d’accés al mercat del fabricant. Garanteix el compliment de les condicions establertes per la norma de sistemes de control de fum i calor dels productes assajats,  i el posterior accés del conjunt del ventilador al mercat Europeu on la certificació CE és acceptada. També, mitjançant la marca de certificació de qualitat voluntària que ha desenvolupat d’Applus+ anomenada Applus+ Fire Safety Certification Mark, amb més d’un centenar de certificats en vigor actualment, el fabricant pot optar a mercats objectius on no s’exhibeix el marcat CE. Com pot ser Orient Mitjà, com Emirats Àrabs, Qatar, Kuwait i Oman entre alt