Dates: 24 de novembre i 1 de desembre
Horari: de 10:00 a 13:00 hores
Lloc: Plataforma Zoom 

Presentació

La Gerència d’Urbanisme, Habitatge i Activitats de la Diputació de Barcelona organitza, amb l’Associació Clúster de seguretat contra incendis de Catalunya, aquest curs amb l’objectiu de formar als tècnics municipals sobre la necessitat d’exigir una correcta instal·lació, certificació i manteniment dels productes de protecció passiva que s’instal·lin en edificis o infraestructures.

Així com donar a conèixer als tècnics municipals la Guia de manteniment i bones pràctiques dels sistemes de protecció passiva contra incendis, i la Instrucció tècnica SP-136 de Certificació de productes de PPCI.

 Contingut

  • Introducció a la protecció passiva contra incendis
  • La instrucció tècnica complementària SP 136
  • Guies tècniques i altres documents de referència
  • Reacció al foc
  • Estructures portants
  • Sistemes de sectorització

Destinataris

Personal tècnic de protecció civil, enginyers i altre personal tècnic dels ens locals.

Inscripcions i programa

Podeu trobar el programa detallat i fer efectives les vostres inscripcions fins el 15 de novembre al següent enllaç