Aquesta jornada està organitzada per la Subcomissió de Prevenció d’Incendis del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC).

Al llarg del seu cicle de vida, l’edifici requereix d’una sèrie de subministraments per tal de complir les funcions per les quals ha estat construït: funcionalitat, habitabilitat i seguretat. Precisament en aquesta jornada pretenem centrar-nos en aquesta última, i particularment en la protecció contra incendis.

Amb aquesta jornada es vol, per una banda, analitzar el context normatiu a data d’avui i conèixer el cicle de vida dels materials, productes i sistemes; i, per l’altra, fer una aplicació pràctica de la Guia de validació documental de productes, materials, equips i sistemes de protecció contra incendis, desenvolupada pel Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya i reconeguda per Bombers de la Generalitat com a Guia tècnica en el marc de la Llei 3/2010, per Resolució del 30 d’octubre de 2015.

Objectius

– Analitzar i debatre el moment actual i les principals novetats en aquest àmbit
– Fer una aplicació pràctica de la Guia de validació documental de productes, materials, equips i sistemes de protecció contra incendis
– Crear un espai de diàleg entre els diferents agents Públic objectiu

Els destinataris de la jornada són:
– Professionals de sector que treballin en enginyeries, consultories, asseguradores o per compte propi
– Professionals de l’administració local i autonòmica amb responsabilitats en l’àmbit dels incendis i/o llicències d’activitats
– Empreses usuàries dels serveis i empreses proveïdores
de serveis i/o productes de seguretat contra incendis
– Col·legis i associacions professionals

Podeu accedir al Programa complet i fer la inscripció a la jornada en aquest enllaç: INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ