Soler i Palau és l’empresa experta d’aquest mes a la web del CLÚSIC i ens ofereixen un complet article sobre la Validació de sistemes de ventilació per impuls.

Segons les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació, els aparcaments de turismes i vehicles comercials de menys de 3.5T catalogats com tancats han de disposar d’un sistema d’extracció de gasos contaminants generats per aquests.

Així mateix, en cas d’emergència per incendi l’extracció de fum és molt important , ja que la seva inhalació és la causa primària d’asfíxia i mort a les víctimes d’incendis , a més dels possibles danys materials que un incendi pugui causar tant a vehicles , pertinences o inclusivament a l’estructura de l’edifici.

Per tant , el sistema d’extracció d’un aparcament haurà de ser capaç de respondre davant la possible eventualitat que passi l’incendi d’un vehicle al seu interior. El disseny del mateix es realitzarà per poder controlar el fum durant l’evacuació dels ocupants de manera que aquesta es pugui dur a terme en condicions de seguretat.

Podeu accedir a la totalitat de l’article en aquest enllaç.