En aquest article CASALS VENTILACIÓN ens parla de la importància dels sistemes de ventilació per a la salut i la seguretat de les persones. La ventilació i la sobrepressió no només serveixen per evacuar contaminants, sinó que també contribueixen a reduir el risc de problemes respiratoris aguts i crònics associats a l’exposició a fums i gasos contaminants. Els sistemes de ventilació en pàrquings i la sobrepressió d’escales, quan estan dotats amb controls intel·ligents avançats, no només asseguren el compliment de les normatives, sinó que també ofereixen una capa addicional de seguretat i salut per als ocupants d’edificis.

 

INTRODUCCIÓ

En l’àmbit de la construcció i la seguretat, els sistemes de ventilació en pàrquings i la sobrepressió d’escales no només són elements funcionalment crucials, sinó que també són intrínsecament vinculats a la salut i a la seguretat de les persones.

Aquests sistemes de ventilació són cada cop més complexos i requereixen d’un control més ajustat a cada aplicació, per això, s’ha detectat la necessitat d’incloure controls automàtics i programables que garanteixin el funcionament òptim dels sistemes en totes les situacions.

 VENTILACIÓ EN PÀRQUINGS

La ventilació dels aparcaments té dos objectius principals: el control del monòxid de carboni i l’evacuació de fums en cas d’incendi.

La presència de vehicles a pàrquings pot generar elevades concentracions de CO, un gas inodor i mortal. Mitjançant un sistema de control es detecta aquest gas i, a través del quadre elèctric, s’actua amb precisió activant la ventilació per evacuar-lo, assegurant la qualitat de l’aire i evitant riscos per a la salut dels usuaris.

En cas d’incendi, l’evacuació ràpida i segura del fum és essencial. El sistema de control no només activa els ventiladors per eliminar el fum, sinó que també redueix les possibilitats de propagació de l’incendi a través de l’adequat control de l’ambient.

 SOBREPRESSIÓ D’ESCALES

En situacions d’incendi, les escales juguen un paper crític en la seguretat dels ocupants. La sobrepressió controlada impedeix que el fum envaeixi les escales, permetent una evacuació més segura i evitant la inhalació de fum tòxic.

Mantenir una pressió diferencial controlada és essencial per preservar les rutes d’evacuació. El sistema de control, amb el PLC (Controlador Lògic Programable), el variador i la sonda de pressió, ajusta la velocitat dels ventiladors per mantenir la pressió requerida, normalment 50 Pa, amb les portes tancades.

És crític també evitar la recirculació dels fums de l’incendi cap a l’interior a través de la ventilació. Amb aquesta finalitat, els sistemes de control inclouen comportes motoritzades que, mitjançant un detector de fums, poden evitar que aquest fum tòxic entri en contacte amb els ocupants de l’edifici.

 BENEFICIS DESTACATS

Els sistemes de control avançats permeten una gestió dinàmica, activant els ventiladors només quan és necessari, optimitzant així l’eficiència energètica i contribuint a una operació més sostenible.

Els sistemes estan dissenyats per complir amb les normatives i estàndards de seguretat més actuals, assegurant la conformitat legal.

Els sistemes de control ofereixen funcionalitats de monitoratge en temps real, facilitant el manteniment preventiu i garantint la fiabilitat del sistema.

La utilització d’un PLC proporciona un control precís i adaptatiu, permetent ajustar les operacions del sistema segons les condicions variables de l’entorn. En el cas concret de les sobrepressions, les sondes permeten una retroalimentació constant, assegurant que la pressió diferencial sigui mantinguda de manera precisa i eficient.

 IMPORTÀNCIA PER A LA SEGURETAT I SALUT

La ventilació i la sobrepressió no només serveixen per evacuar contaminants, sinó que també contribueixen a reduir el risc de problemes respiratoris aguts i crònics associats a l’exposició a fums i gasos contaminants.

La capacitat dels sistemes de control per adaptar-se dinàmicament a situacions d’emergència millora la resiliència dels edificis, assegurant que es disposin més preparats per afrontar una àmplia gamma de situacions de risc.

 CONCLUSIÓ

Els sistemes de ventilació en pàrquings i la sobrepressió d’escales, quan estan dotats amb controls intel·ligents avançats, no només asseguren el compliment de les normatives, sinó que també ofereixen una capa addicional de seguretat i salut per als ocupants d’edificis. La integració d’aquestes tecnologies no només és tècnicament avançada, sinó que també és una inversió en la seguretat i el benestar de les persones en els entorns construïts. La complexitat tècnica d’aquests sistemes els converteix en aliats inestimables en la missió continuada de preservar la vida i la salut en situacions d’emergència.