El passat divendres, el CLÚSIC va celebrar la seva assemblea d’estiu. Aquest cop a través de videoconferència.

Vint representants de les 49 empreses empreses associades van reunir-se per apovar la memòria econòmica i la memòria d’activitats, ambdues aprovades per unanimitat i es va aprofitar per recordar algunes fites assolides i moments viscuts com associació al llarg del 2019 com, per exemple:

L’autorització del CLÚSIC com el primer centre formatiu autoritzat de l’Estat espanyol per a instal·ladors i mantenidors de sistemes de protecció contra incendis (RD 513/2017 – RIPCI) i les primeres formacions (més de 100 alumnes en global). I vam implantar i certificar la nostra formació segons la ISO 9001: 2015 de Gestió de la Qualitat.

La participació del CLÚSIC a la nostra primera fira com a associació: Security Forum. I, com no, les emblemàtiques jornades sobre la seguretat en cas d’incendi.

Les jornades del CLÚSIC del 2019 en total van sumar uns cinc-cents assistents:

25/02/2019 Com certificar les instal·lacions de protecció passiva” a Girona
14/03/2019 La seguretat en cas d’incendi en hospitals i residències geriàtriques
04/04/2019 L’aplicació del RIPCI a Catalunya (en col·laboració amb ADSI)
26/06/2019 La seguretat contra incendis en edificis culturals (en col·laboració amb COEIC)
03/10/2019 L’aplicació del RIPCI a Catalunya (en col·laboració amb Demarcació Manresa COEIC)
16/10/2019 Activem la passiva
24/10/2019 La seguretat en cas d’incendi a la indústria química (en col·laboració amb l’AEQT) a Tarragona

Seguidament, per no perdre la tradició d’aprofitar aquests moments de trobada per fer networking i explorar diferents possibilitats i línies de treball per al CLÚSIC vam fer un debat distès sobre la situació actual i les perspectives de futur.