Entrevista a Jordi Herrera d’AB-AUCATEL

Entrevista a Jordi Herrera d’AB-AUCATEL

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Jordi Herrera Un repte important, des del punt de vista de les Entitats d’Inspecció és aprofitar al màxim el recurs que oferim en l’àmbit del compliment normatiu i poder...
Entrevista a Gustavo Crespo d’ARCbcn

Entrevista a Gustavo Crespo d’ARCbcn

Cicle d’entrevistes als nostres associats Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis Gustavo Crespo El repte més important és sensibilitzar a tots els agents implicats en la construcció (promotors, propietaris i gestors d’equipaments, projectistes,...
Modificació del RD 513/2017 – RIPCI

Modificació del RD 513/2017 – RIPCI

El BOE del 27 d’abril de 2021 publica el Reial Decret 298/2021 que modifica diverses normes reglamentàries de seguretat industrial. Entre d’altres, modifica els articles 10.1, 11.2, 15.1, 16, l’annex II i afegeix l’annex IV al RD 513/2017...