Data: 18/03/2021
Horari: 12.00-13.00h

Places limitades
Inscripcions:
Exclusivament a través d’aquest
enllaç per a inscripció
Més informació:
info@clusterincendis.com

Programa en pdf:
Programa_ISO_RIPCI_CAST

 

El passat mes de desembre ENAC va publicar els Requisits particulars per a l’acreditació d’Entitats de Certificació de Sistemes de Gestió de la Qualitat en el marc del R.D. 513/2017 pel que s’aprova el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Des del CLÚSIC volem donar a conèixer les implicacions d’aquest nou document per al nostre sector.

Programa

• Requisits del R.D. 513/2017 respecte a la certificació de sistemes de gestió de qualitat.
• Exigències de l’Entitat Nacional d’Acreditació per a la validesa dels certificats ISO 9001.
• El procés de Certificació ISO 9001 en Instal·ladores i Mantenidores de PCI.
• Col·loqui

A càrrec de:

José Antonio Estévez Pérez
Responsable Àrea Tècnica. Auditor Cap.
Applus Certification, B.U