Cicle d’entrevistes 
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Imma Ros

La realitat del CLÚSIC és que tenim la sort de comptar amb professionals d’altíssim nivell que treballen coordinats per clarificar normativa, definir metodologia de treball i analitzar qualsevol problemàtica del sector. 

 

Parla’ns una mica de tu, qui ets, la teva formació i fites professionals que vulguis destacar.

La meva trajectòria en el món de la seguretat és ben curiosa. Estic formada en humanitats i per caramboles de la vida, em vaig trobar treballant a l’Institut d’Estudis de la Seguretat que era una fundació del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Allà vaig començar a sentir a parlar de conceptes nous per mi com la societat del risc d’Ulrich Beck o la societat líquida de Zygmunt Bauman. Tot plegat amanit amb una visió molt enginyera de la societat i la seguretat. Per tant, pràcticament tota la meva vida professional ha estat vinculada al món associatiu, l’enginyeria i la seguretat.

De la meva trajectòria professional en destaco la coordinació de l’Observatori del Risc de Catalunya durant més de deu anys en què vaig poder treballar colze amb colze amb diferents directors de projecte. Jaume Curbet en va ser un i sovint trobo a faltar aquesta ment tan lúcida per analitzar el món actual, tan complex i convuls.

L’altra fita professional de la que em sento orgullosa és haver ajudat a vuit empreses visionàries del sector de la protecció contra incendis a constituir el Clúster de Seguretat Contra Incendis. Avui ja tenim més de cinquanta empreses associades i la junta continua confiant en mi. Admiro molt la visió que tenen els tècnics enfocada a solucionar problemes i penso que amb el meu punt de vista més generalista aporto un contrapunt. La veritat és que és un plaer treballar amb gent amb tanta empenta i generositat.

Quina és l’activitat principal de l’entitat en què treballes i què t’agradaria destacar-ne?

El Clúster és una associació d’empreses del sector de la seguretat contra incendis. A diferència d’altres associacions sectorials, el seu enfocament és transversal de manera que els interessos i enfocaments són absolutament diversos. La realitat del CLÚSIC és que tenim la sort de comptar amb professionals d’altíssim nivell que treballen coordinats per clarificar normativa, definir metodologia de treball i analitzar qualsevol problemàtica del sector. Per fer-ho, ens organitzem en grups de treball en què poden participar els membres de les empreses associades. Hi participa també la universitat, els col·legis professionals i l’administració catalana, sobretot Bombers i la Subdirecció General de Seguretat Industrial. Crec que entre tots estem aconseguint grans fites molt útils per a tot el sector. Malgrat tot, encara hi ha molta feina fer.

L’altra línia de treball important és la formació. El cert és que en un primer moment, quan es va constituir l’associació, no estava previst realitzar-ne, però la manca de formació especialitzada en el sector de la seguretat contra incendis va fer que ens poséssim a treballar en aquest sentit. Al capdavall, som una associació d’empreses a les que cal donar servei i la formació és una necessitat important. En aquest sentit, evidentment, cal destacar que som la primera entitat formativa de l’Estat autoritzada per fer formacions per a operaris que vulguin aconseguir el seu certificat habilitant com a instal·lador i mantenidor de sistemes de protecció contra incendis. També programem amb la Universitat Politècnica de Catalunya formació per a enginyers en disseny prestacional i simulació FDS o PATHFINDER, entre d’altres.

I com no, la realització i publicació de Guies tècniques. De moment, n’hem publicat tres (i les tres han estat reconegudes per Bombers de la Generalitat que les han publicat a la seva web). Els grups i subgrups de treball les desenvolupen de manera coordinada i estem preparant nous documents que comptem presentar a finals d’any.

Quins són els objectius empresarials que teniu definits per als propers anys?

Aquest any es va aprovar el pla estratègic del CLÚSIC 2021-2025 que compta amb 15 línies de treball estructurades en quatre eixos estratègics:

  1. Ser referents el sector. Per aconseguir-ho volem ampliar la nostra massa crítica i això passa per augmentar el nombre de socis i mantenir i potenciar la col·laboració amb organismes públics i privats, entre d’altres.
  2. Formació global d’excel·lència. Com he apuntat més amunt, les empreses tenen necessitat de millorar la qualificació i especialització dels seus empleats i el CLÚSIC les vol ajudar. Aquest és un sector molt normativitzat i amb elevades necessitats d’innovació, per estar al dia cal comptar amb personal ben format.
  3. Interpretació normativa. Una de les funcions del CLÚSIC consisteix en canalitzar els coneixements (que són molts) dels seus associats i la interlocució amb l’administració i altres agents socials per desenvolupar continguts que ajudin a clarificar els aspectes normatius que son més confusos o conflictius.
  4. Augment de la competitivitat dels associats. Tot i que estem parlant d’un mercat regulat i controlat, el marge de millora en productes, materials i processos és important. La investigació contra incendis és necessària, complexa i cara. En aquest sentit, la col·laboració amb el CIF i el Grup Gidai de la Universitat de Cantàbria pretén ajudar als associats en aquest sentit.

On creus que el sector de la seguretat contra incendis té més marge de millora?

Sens dubte el marge de millora més gran es troba en una major professionalització del sector. Aquesta passa per una millor formació i anar desgranant el gra de la palla de les empreses que es dediquen a la seguretat contra incendis. En aquest sentit, encara hi ha molt d’intrusisme i el client final no sap distingir quines empreses compleixen amb tots els requisits normatius i quines no. Cal molta pedagogia i el CLÚSIC ha de seguir organitzant jornades i creant espais d’anàlisi i debat per a que la seguretat contra incendis sigui considerada com quelcom estratègic de qualsevol companyia.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

Ara mateix, ens hem de recuperar del trasbals que la COVID 19 ha suposat (i encara suposa) per a la salut de les persones i l’economia. El teletreball ha funcionat, però ens cal tornar (almenys en part) a l’activitat presencial. Tot el CLÚSIC troba a faltar les nostres trobades, jornades i activitats diverses. Caldrà trobar l’equilibri entre garantir la salut de les persones, vèncer la por al contagi i retrobar-nos. Estic segura que ho aconseguirem.

Des del CLÚSIC ens agradaria molt poder desenvolupar un Observatori que ens permetés mesurar el grau de seguretat contra incendis en el que convivim cada dia com a societat en les nostres llars, a la feina, en el nostre temps d’oci… Conèixer quins són els costos que suposa per a les empreses la inversió en sistemes de protecció contra incendis i els costos de no fer-la. Opino que seria de gran interès per al sector poder disposar d’una eina d’aquestes característiques per conèixer la trajectòria de la seguretat contra incendis i el sector. Presentar públicament aquests resultats seria de gran utilitat per desenvolupar, corregir o potenciar les polítiques públiques, les estratègies empresarials i la conscienciació dels treballadors i la ciutadania en general.  Malgrat tot, per desenvolupar aquesta iniciativa, el CLÚSIC no pot, ni vol, anar sol. Ens cal la implicació de l’administració i altres entitats potents del sector per poder tirar-ho endavant. És un projecte ambiciós, però penso que molt interessant i necessari.