El Clúster de Seguretat Contra Incendis i el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya (Camins.cat) han signat un conveni de col·laboració que ens permet desenvolupar actuacions conjuntes en temes d’interès de seguretat contra incendis com la innovació, la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels professionals, la formació i l’organització de jornades i, qualsevol altra actuació que essent d’interès dels professionals de la seguretat contra incendis es pugui efectuar de forma conjunta.

Amb aquest conveni el CLÚSIC reforça la seva iniciativa d’acostar-se al món dels professionals vinculats al sector d’incendis que ja va començar amb els convenis amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona.

De totes les estipulacions que assenyala el conveni, són destacables la incorporació de membres de Camins.cat als grups de treball del CLÚSIC, la participació en jornades i l’organització d’actes conjunts sobre la seguretat contra incendis.

Agraïm, des d’aquí, a Camins.cat la seva voluntat col·laboradora i participativa en un sector en el que hi tenen a tant a dir.