Aquesta setmana el Clúster de Seguretat contra Incendis (CLÚSIC) i el Clúster Comportament i Investigació del Foc (CIF Cantàbria) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu d’unir esforços, aconseguir enfortir les capacitats individuals de cada Clúster i buscar sinergies.

Fidels a l’esperit de col·laboració propi de les dues entitats, el conveni aporta un marc de treball ampli que pretén confluir en actuacions concretes a favor de la seguretat contra incendis. Així, doncs, i a l’empara d’aquest conveni, es desenvoluparan actuacions conjuntes en temes d’interès com la innovació, la internacionalització, la informació i documentació, la formació, l’organització de jornades i altres actuacions d’interès per als socis d’ambdues entitats.

Els clústers són un mitjà per pal·liar les conseqüències que certes deficiències de mercat, relacionades amb problemes de tamany i coordinació, tenen sobre les possibilitats de les empreses de relacionar-se entre si, establir fluxos de coneixement i aconseguir la massa crítica suficient per desenvolupar projectes d’innovació que millorin la seva competitivitat.

Tant CLÚSIC com CIF Cantàbria es presenten com un punt de trobada entre tots els agents de la seguretat contra incendis, incloent a la indústria, centres tecnològics i universitat entre d’altres, de manera que aquest conveni de col·laboració servirà per oferir un major servei als seus socis .

Estem convençuts que les noves formes de relació entre empreses que ofereixen els clústers, compartint informació rellevant per avançar junts com a sector i organitzant accions coordinades ens permetrà arribar més lluny i ampliar els nostres horitzons. Aquest conveni, doncs, reforça i amplifica accions de dos clústers d’incendis absolutament complementaris.