La Guia de Disseny Prestacional per a sistemes de seguretat contra incendis en naus industrials i logístiques desenvolupada pel Grup de Treball del Clúster de Seguretat Contra Incendis es va presentar ahir, 25 de març de 2021, en una jornada on line que va generar gran interès i va reunir més de 200 assistents.

Elías López, president del CLÚSIC va donar la benvinguda a tots els assistents connectats i posar en valor la feina realitzada pel Grup de Treball de Disseny Prestacional i el de l’associació. La Guia, que ja està disponible a la web del Clúster i és de lliure accés (https://clusterincendis.com/publicacions-i-documents/), ja ha iniciat el tràmit per a que el Departament d’Interior la reculli com a document reconegut per Bombers de la Generalitat. Per a López, la presentació d’aquesta Guia assenyala, de nou, que per avançar en seguretat cal que les empreses del sector treballin conjuntament i funcionin com a motor de tracció.

La Guia de disseny prestacional ja està disponible a la web del CLÚSIC i s’ha iniciat el tràmit per a que el Departament d’Interior la reculli com a document reconegut

La col·laboració publico-privada és fonamental per avançar en aquest sentit, des de la confiança i l’afany de treballar a favor de la seguretat. Aquest ha estat i continua sent l’objectiu fundacional del Clúster de Seguretat Contra Incendis que uneix a les empreses més importants del sector i estableix vincles de col·laboració amb tots els ens públics i privats que treballen en pro de la seguretat.

Per avançar en seguretat contra incendis és fonamental la professionalització de tots els agents implicats. En aquest sentit, el CLÚSIC és el primer centre formatiu autoritzat de l’Estat per formar els instal·ladors i mantenidors de sistemes de protecció contra incendis. També, i en col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya o els col·legis professionals, organitza cursos especialitzats en simulacions d’incendis, simulacions d’evacuació o per a directors d’obra, entre d’altres.

Seguidament, Luis Civantos, Technical Development Manager de Goodman, va fer un repàs de com han evolucionat les necessitats de mercat pel que fa a les grans naus logístiques i va subratllar les necessitats actuals pel que fa a la construcció de naus logístiques. Es tracta de projectes de molt gran envergadura, fins i tot multilevel. A més, es projecten com a espais flexibles pel que fa al nombre i tipus d’activitats que hi tenen cabuda. Aquesta és la realitat actual del sector de la gran logística. Per Civantos, les solucions tècniques i tecnològiques per fer realitat aquests projectes amb el grau de seguretat necessari existeixen, però cal establir les regles de joc i arribar a acords que garanteixin la viabilitat i seguretat. En aquest sentit, va elogiar el treball realitzat pel CLÚSIC a favor de la seguretat i el consens entre tots els implicats.

Carles Noguera, cap de Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat, va reflexionar sobre l’obligació primera de qualsevol sistema de protecció contra incendis: salvaguardar la vida de les persones. En aquest sentit, la Guia que es presenta posa l’accent en com els sistemes de protecció contra incendis des de la fase de disseny han d’assegurar la seguretat de les persones que es poden veure compromeses per un incendi: tant si estan evacuant (ocupants de l’establiment) com si estan intervenint (bombers i serveis de rescat).

Noguera va centrar la seva exposició en la intervenció de bombers i com el temps disponible (limitat per la capacitat de l’ampolla d’oxigen dels equips de respiració autònoms) s’ha distribuït en distàncies de recorregut d’intervenció més o menys llargues en funció de la visibilitat i els passos d’intervenció que es projectin en fase de disseny.

Finalment, Jordi Salellas, coordinador de el Grup de Treball de Disseny Prestacional, va presentar la Guia de Disseny prestacional per als sistemes de protecció contra incendis en naus industrials, com està estructurada i com s’utilitza. Va reflexionar àmpliament sobre el paper de l’enginyer de seguretat contra incendis. L’enginyeria de seguretat contra incendis és una disciplina molt nova, de manera que la precisió dels mètodes de càlcul millorarà a mesura que la disciplina maduri, però sempre serà necessari exercir el judici d’enginyeria basat en l’experiència i el pensament lògic, utilitzant tota la informació disponible.

Així i tot, quines competències cal requerir un enginyer de disseny prestacional?, quins coneixements cal requerir?, quina experiència és suficient per considerar que un professional té prou competència tècnica per assumir aquesta responsabilitat?

En aquest sentit, va avançar, el Grup de Treball de Disseny Prestacional del Clúster de Seguretat Contra Incendis ha començat a definir quin tipus de coneixements, competències, formació i experiència han de tenir els enginyers de seguretat contra incendis de disseny prestacional.

Finalment, recorda que el Clúster està obert a qualsevol empresa o entitat, amb seu o delegació a Catalunya, que dins les seves activitats ofereixi, desenvolupi o promocioni productes o serveis relacionats amb la seguretat contra incendis.