La Comissió de Seguretat dels Enginyers Industrials Catalunya, en col·laboració amb el Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLUSIC), han organitzat la presentació del nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Durant la jornada s’han exposat les novetats més significatives i les primeres reaccions dels agents implicats en el seu desplegament i aplicació.

Benvinguda

Jordi Renom, president de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, i Pau Gavarró, president del Clúster de Seguretat contra Incendis, han donat la benvinguda als assistents. Renom ha destacat “la unió de les forces de l’Administració Pública, les empreses i les institucions per tal de dur a terme aquesta jornada”. D’altra banda, Gavarró ha afegit que “l’antic reglament RIPCI tenia més de 20 anys d’antiguitat i actualitzar-lo era una necessitat real”.

Ponencia_Inaugural

Tot seguit, ha intervingut Jorge Jimeno Bernal, Cap de Servei de la Subdirecció General de Qualitat i Seguretat Industrial del Ministerio de economia, industria i competitividad. Jimeno Bernal ha tractat l’elaboració i tramitació del nou reglament, l’entrada en vigor, l’estructura, la normalització i els organismes de control, la guia tècnica i les principals novetats. “L’objectiu del RIPCI és salvar vides i minimitzar pèrdues econòmiques”, ha ressaltat. Aquest nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis entrarà en vigor durant el mes de desembre de l’any 2017 i va començar a elaborar-se el març del 2010. Jimeno també ha explicat que hi haurà una guia tècnica que permetrà ajudar a entendre i aclarir l’aplicació del nou reglament.

Abans de la pausa, Eduard Carreras, cap de la secció d’Aparells a Pressió de la Direcció general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, i Gerard Pradas, tècnic del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de Bombers de Barcelona, han detallat l’aplicació del nou RIPCI a Catalunya. Carreras ha assenyalat una de les novetats del nou RIPCI: “Caldrà inspecció periòdica cada 10 anys per un organisme de control acreditat segons RD 220/1995 en els edificis d’ús administratiu o docent amb superfície construïda igual o superior a 2.000 m2 i en aquells edificis d’ús comercial, pública concurrència o aparcament amb superfície igual o superior a 500 m2”. Pradas ha explicat la visió de Bombers de Barcelona sobre el nou Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis: “La part positiva és que ja tenim un nou RIPCI i la part que potser és més negativa és la no inclusió de l’actuació passiva”.

Taula_Catalunya

La sessió ha reprès l’activitat amb una taula sobre la visió de les associacions i gremis del sector formada per: Francesc Martínez, representant de l’Associació Catalana de Facility Management (ACFM), Luis Ramírez Mata, representant de l’Associació d’Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT), i Alejandro Sanz, president del Gremi d’instal·ladors i mantenidors d’extintors i sistemes contra incendis de Catalunya (GRIMEC). Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat dels EIC, ha dut a terme una petita introducció sobre el RIPCI i ha moderat la taula.

Taula_Agents

Francesc Martínez ha relacionat el Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis amb la disciplina del facility management, que s’encarrega de la gestió dels equipaments immobiliaris i de la prestació dels serveis de suport als seus usuaris. Segons diferents estudis realitzats és la segona partida econòmica més important d’una empresa i pot generar estalvis entre el 20 i el 30%.

Alejandro Sanz, president del GRIMEC, ha destacat tres aspectes dels quals el sector fuig: incertesa, disparitat de criteris i desigualtat. “A GRIMEC ens preocupa la qualitat de les instal·lacions, el bon ús d’aquestes, protegir els béns materials i sobretot salvaguardar la vida dels ciutadans”, ha dit Sanz. Per GRIMEC, els aspectes molt bons del nou RIPCI són: l’obligatorietat del contracte de manteniment, l’actualització de les normes UNE, l’edició de guies tècniques, les inspeccions periòdiques i l’aplicació en instal·lacions existents. A l’altra banda, en els aspectes a millorar, trobem: la desaparició de l’obligatorietat de registre en tots els aspectes vinculats al CTE i l’exempció de l’ús residencial d’habitatges en les inspeccions periòdiques. “És vital que l’Administració estableixi mecanismes de control i inspecció necessaris per a un funcionament correcte”, ha conclòs Sanz.

La darrera taula de la jornada ha mostrat el punt de vista de les empreses del sector amb: Eugeni Mulà, director comercial de DETNOV; Elías López, director general de PREFIRE; Santos Bendicho, Director del Departament de Projectes de SODECA, i Martí Bultó Puig, enginyer industrial a MS Consultors. La taula ha estat moderada per Rossend Durany, responsable la Subcomissió de prevenció d’incendis dels EIC.

Taula_CLUSIC

Elías López, director general de PREFIRE, ha desenvolupat la doble vessant de la seguretat: és una inversió o una despesa? “Clarament, una inversió. És vital apostar per la seguretat”, ha respost López. “El nou RIPCI aporta més seguretat i és un fet que hem de celebrar”, ha afegit.

El director comercial de DETNOV, Eugeni Mulà, ha explicat els sistemes de detecció i alarma que inclou el nou RIPCI i el manteniment. Mulà ha fet un incís: “En l’extinció d’incendis, encara estem molt endarrerits en termes de connectivitat. Ara s’ha obert una porta: el manteniment remot”.

Santos Bendicho, director del Departament de Projectes de SODECA, ha repassat les normes i estratègies en l’extinció d’incendis en instal·lacions. Per últim, Marti Bultó, enginyer industrial a MS Consultors, ha tractat una de les noves instal·lacions que contempla el RIPCI: els sistemes fixos d’extinció per aerosols condensats.

Per finalitzar la jornada es va celebrar un dinar amb ponents i organitzadors.

Dinar_RIPCI_1

Podeu consultar les presentacions dels ponents en aquel enllaç: http://www.eic.cat/jornades/1097317