Dimecres, 6 de juny de 2018, a la Casa del Mar, el Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC) i la Subdirecció General de Seguretat Industrial (SGSI) van celebrar la primera Jornada d’aplicació del RIPCI a Catalunya amb l’assistència de més de dos-cents professionals i representants d’entitats del sector.

 

Més de dues-centes persones de diversos àmbits: administracions, empreses instal·ladores i mantenidores, enginyeries i propietat es van aplegar per escoltar un bon nombre de ponències, debatre i resoldre els principals dubtes que l’aparició del nou Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis ha deixat sobre la taula.

A la benvinguda es va comptar amb la presència d’Isidre Masalles, subdirector general de Seguretat Industrial, i de Pau Gavarró, president del Clúster de Seguretat contra Incendis que van agrair l’assistència massiva, i van celebrar la coordinació entre sector públic i sector privat com a mostra del millor model per avançar de forma eficient i segura. Van lamentar la gran quantitat de persones interessades en la jornada que no van poder inscriure’s ja que l’aforament va quedar complet en pocs dies i van avançar la voluntat de seguir difonent plegats les principals novetats del RIPCI a través de noves jornades. En aquest sentit, caldrà estar atents a les noves convocatòries.

La primera ponència va anar a càrrec d’Esteve Aguilar, actual cap del Servei d’Automòbils, Metrologia i Producte. Aguilar, fins fa ben poc, ha estat responsable de Gestió i Control del Sistema de Seguretat Industrial de la  Subdirecció General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya. La seva ponència, molt esperada per part de tots els assistents, va consistir en presentar les principals novetats i tràmits per a les instal·lacions de sistemes de protecció contra incendis, les empreses instal·ladores-mantenidores i el personal instal·lador que comporta el nou RIPCI.

Pel que fa a les instal·lacions, Aguilar, va informar que totes les noves instal·lacions de seguretat contra incendis i les anteriors al 12 de desembre de 2017 que tenen l’obligació de passar inspeccions periòdiques han de ser incorporades al RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya) al Canal Empresa de la Generalitat. S’espera que el tràmit per incloure aquest tipus d’instal·lacions estigui disponible a partir de setembre de 2018. Al respecte de les inspeccions periòdiques, s’informa que aquestes es duran a terme per part dels organismes de control acreditats per ENAC.

Per a empreses instal·ladores-mantenidores les principals novetats del RIPCI són disposar d’operaris qualificats, disposar d’un certificat del sistema de gestió de la qualitat per a cada equip o sistema pel que s’està habilitat, i disposar dels materials i eines que detalla.

Pel que fa als operaris qualificats, per poder realitzar la seva activitat hauran de (1) acreditar 12 mesos de la seva vida laboral en una empresa inscrita al RASIC, o (2) realitzar cursos formatius en centres autoritzats i superar els exàmens de la SGSI.

En aquest sentit, el Clúster de Seguretat Contra Incendis ha sol·licitat esdevenir centre autoritzat per realitzar els cursos d’habilitació dels operaris qualificats. Els interessats estigueu atents a les novetats del CLÚSIC.

 

La següent ponència va anar a càrrec de Florenci Hernández, cap del Servei de Seguretat d’Instal·lacions de la SGSI i Èlia Muns, directora tècnica d’EICON i coordinadora del Grup de Treball de Control d’Instal·lacions del CLÚSIC.

Hernández va començar explicant que la gestió de la seguretat requereix un cens d’instal·lacions, unes inspeccions periòdiques, un pla d’inspeccions i l’actuació en cas de denúncia, accident… La SGSI, amb el nou RIPCI, assumeix aquestes funcions i posa les eines per a que això sigui efectiu.

Hernández i Muns van insistir en diversos aspectes, un dels més importants és que en aquells casos en que la inspecció de les instal·lacions de protecció activa contra incendis no estigui regulada per una reglamentació específica els titulars hauran de sol·licitar almenys cada 10 anys , a un Organisme de Control acreditat , la inspecció de les instal·lacions de protecció contra incendis, avaluant el compliment de la legislació aplicable .

Després d’un torn de preguntes, es va fer una pausa cafè en què els assistents van poder intercanviar impressions amb els ponents, fer networking amb tota mena d’entitats i informar-se de les activitats del CLÚSIC i la manera d’associar-s’hi.

 

La jornada va continuar amb un seguit de ponències realitzades per empreses del CLÚSIC que van entrar en detall pel que fa a l’aplicació. El primer bloc es va centrar en les noves exigències pel que fa a la certificació de productes i sistemes. Així Elías López, CEO de PREFIRE i coordinador del Grup de Treball de Certificació i Assajos del CLÚSIC, va presentar el model proposat per la Guia de validació documental contra incendis per a materials, productes, sistemes i equips (editada el 2015). Aquesta Guia, que va ser distribuïda, gratuïtament entre tots els assistents, és una Guia reconeguda per Bombers de la Generalitat de Catalunya i està disponible tant a la seva web com a la del CLÚSIC (enllaç a la Guia).

Sergi Andreu, business developer d’AIRFIRE, va agrair al RIPCI que aclareixi dubtes sobre el disseny i la instal·lació de sistemes d’extinció de cuines i va exemplificar l’ús de la Guia.. Al seu torn, Jordi Salellas, project manager a SODECA, va entrar en detall d’un dels nous sistemes que inclou el RIPCI: els sistemes de control de fum i calor i les normatives i estratègies possibles per a la seva correcta instal·lació..

Seguidament es va poder escoltar un altre bloc de ponències que pretenia posar sobre la taula com el nou RIPCI es relaciona amb normes UNE i altres normatives d’aplicació i les consideracions que comporta per a fabricants, instal·ladors i mantenidors. Albert Marsé, responsable nacional de Vendes de DETNOV; Marc Pérez, director de la Divisió de Protecció contra Incendis a PREFIRE; i Mariano de Leonardo, CEO i fundador de KOSMOS GROUP, van ser els encarregats de reflexionar en aquesta taula.

Per últim, Fernando Martínez, responsable corporatiu de PCI de Gas Natural; Jordi Sans, director general d’MSconsultors i coordinador del Grup de Treball d’Innovació i Formació del CLÚSIC i David Jiménez, cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN van debatre en una taula rodona debatent sobre els reptes i oportunitats del nou RIPCI. Les seves aportacions com a propietat, projectista i formadors van arrodonir el contingut d’un programa intens, però de gran valor per a tots els assistents.

Vist l’interès que va generar la jornada, tant el Clúster com la SGSI han decidit que es programaran més sessions arreu del territori després de l’estiu. Tots aquells que hi estigueu interessats, seguiu les nostres convocatòries per la web i xarxes socials (Twitter: @Cluster_Incendi i Linkedin: ).