El passat 26 de juny, el CLÚSIC, en col·laboració amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, va organitzar una exitosa jornada amb més de 120 inscrits sobre la Seguretat en cas d’incendi en edificis culturals. A continuació, podeu accedir a la crònica d’aquest acte en què hi van participar gran nombre de ponents de primer nivell.

“En els edificis culturals els factors diferencials dificulten l’aplicació de mesures de seguretat estàndard. Cal reflexionar per trobar quina és la millor solució”, van ser les paraules de benvinguda del president dels Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom, a la Jornada sobre la seguretat contra incendis en edificis culturals que es va celebrar el passat 26 de juny de 2019, organitzada pel Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya i Enginyers Industrials de Catalunya.

Elías López, president del Clúster de Seguretat contra Incendis de Catalunya, va destacar que era “una llàstima que hagués de passar una desgràcia com l’incendi de Notre-Dame de París perquè siguem conscients de la importància de la protecció i prevenció contra incendis”. Però, cóm fer que els valors del patrimoni (històric, social, arquitectònic i de sostenibilitat) siguin compatibles amb els plans de protecció contra incendis? Joan Closa, cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, va defensar que tot Pla d’Autoprotecció, que es redacta en el moment de la restauració, o tota acció de manteniment ha d’assumir que no es pot fer res que vagi en contra dels valors del patrimoni. Ferran Torres, cap de Seguretat del Gran Teatre del Liceu, va explicar com es va produir l’incendi en el un dels teatres més antics de Barcelona i quines mesures de prevenció i protecció es prenent en l’actualitat.

Gustavo Crespo, responsable de l’Àrea de Seguretat i Prevenció Integral d’ARCbcn i membre de la Comissió de Seguretat d’Enginyers BCN, va parlar sobre els projectes d’incendis per a edificis de pública concurrència i/o d’ús cultural. L’enginyer va destacar no deixar mai cap espai sense protecció, sectoritzar, evitar els mitjans d’intervenció nocius i, sobretot, fer ús del disseny prestacional per realitzar un projecte a mida d’acord a les característiques i necessitats de l’edifici.

 

Cal trobar una solució a mida

No hi ha cap normativa específica que parli de protecció contra incendis de béns culturals. Manel Martín, director tècnic de MSConsultors, va mostrar als assistents les diferents guies disponibles i la legislació sobre plans d’autoprotecció existents que poden ajudar en l’elaboració d’un Pla d’emergència. També va recordar la importància de la formació dels equips de primera i segona intervenció i va remetre a les recomanacions de la taula TID-PAU per establir els programes formatius.

Miquel Rejat, cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat, va ser contundent: “la nostra tasca és protegir les persones i els béns. Cal generar una formació específica pels que ja en saben”. Joan Pedreny, cap del Servei de Prevenció de Bombers de Barcelona, va reflexionar sobre les intervencions dutes a terme en edificis culturals de la ciutat com la Casa Vicens o el Palau de la Música i va voler assenyalar que “existeix una línia per poder intervenir en aquest tipus d’edificis, el que cal és que ens alineem també tots els actors implicats”.  Pau Gavarró, director de Peradejordi, va incorporar en el debat el concepte de la investigació de les causes dels incendis, “una part molt important de la seguretat però també una gran desconeguda i que pot ajudar a què els danys no siguin tan rellevants en un futur”.

La tercera taula rodona de la jornada es va centrar en els aspectes tecnològics que poden ajudar a la conservació i protecció dels edificis culturals. Marc Pérez, cap d’enginyeria de PCI de Prefire, va mostrar totes les novetats en els sistemes de detecció i extinció automàtics d’incendis, com és el cas de l’aigua nebulitzada, i Xènia López, Business Development Manager d’INTISI, va parlar sobre les cortines tallafocs com a solució per salvaguardar els béns d’interès cultural. Per la seva banda, Miquel García, Project Manager de SODECA, va explicar la importància del control de temperatura i fums per evitar danys majors. Llorenç Domingo, CEO d’IGNITOR, va assenyalar que “actualment hi ha productes per tal de protegir contra el foc estructures d’alt valor històric i cultural, conservant el seu valuós aspecte original”, només cal buscar i aplicar-los correctament.