Segona edició del curs coorganitzat pel Clúster de Seguretat Contra Incendis (CLÚSIC) i  Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN)

Més informació i inscripcions aquí: inscripció

Presencial i per videoconferència.

El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (ENGINYERS BCN) i el Clúster de Seguretat contra Incendis organitzen aquest curs adreçat a directors d’obra, encarregats d’obra i caps d’obra. Amb l’objectiu de:

Conscienciar de la importància d’un bon control d’instal·lació i execució dels elements i sistemes actius i passius de la seguretat contra incendis.

 

Programa:

Sessió 1 

La tramitació administrativa

Introducció (protecció activa + protecció passiva = seguretat contra incendis)

Sistemes de protecció activa contra incendis. Distribució, cobertura i instal·lació de sistemes PCI, documentació necessària.

Normativa de referència (aspectes a tenir en compte)

 • CTE
 • RSCIEI
 • RIPCI

Sessió 2

Sistemes de protecció activa contra incendis. Distribució, cobertura i instal·lació de sistemes PCI, documentació necessària.

Sistemes elèctrics

 • Detecció i alarma d’incendis
 • Control de fums i calor
 • Senyalització luminescent

Sistemes hidràulics

 • Abastament d’aigua
 • Hidrants
 • Boca d’incendis
 • Columna seca
 • Ruixadors

Altres sistemes

Finalització d’obra: documentació

Manteniment

Sessió 3

Reacció i resistència

Sistemes de protecció passiva contra incendis. Inici d’obra, documentació a revisar, materials

Millora de la reacció al foc de elements de revestiment o de mobiliari.

 • Productes per a la millora de la reacció al foc de revestiments sòlids.
 • Productes per a la millora de la reacció al foc de superfícies tèxtils
 • Productes de millora de reacció i resistència al foc de cables

Protecció d’estructures enfront l’acció del foc.

 • Instal·lació de plaques ,
 • Aplicació de pintures intumescents,
 • Aplicació de morters
 • Instal·lació de planells

Sessió 4 

Compartimentació de sectors

 • Tancament horitzontals i verticals resistents al foc
 • Conductes de ventilació i extracció de fums
 • Juntes, segellats de passos d’instal·lacions
 • Comportes resistents de ventilació i contenció de fums
 • Reixetes tallafoc
 • Limitació propagació exterior
 • Limitació propagació per façana

Compartimentació de sectors

 • Portes tallafocs i sistemes de compartimentació fixa
 • Sistemes de compartimentació mòbil, altres sistemes de tancament mecànic.

Finalització obra ( segons esquema SP 136 )

 • Acta entrega
 • Certificat aplicació SP 136

Manteniment  ( segons esquema SP 136 )

Impartit per:

David Jiménez, Cap de Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN

Elías López, president del CLÚSIC i CEO de Prefire

Dolors Costa, tresorera del CLÚSIC, coordinadora del Grup de Treball de Protecció Passiva i directora tècnica de Plasfoc

Dates i horaris

Durada: 16 hores lectives

Dies: 15, 17, 22 i 24 de febrer de 2021
De 16.30 a 20.30 h.

Lloc:

Aula 1, 3a planta del Col·legi
Consell de Cent, 365
08009 BARCELONA
Tel. 934961420

Preu i inscripció:

Preu col·legiats, pre-col·legiats i socis del CLÚSIC: 200,00 €

Altres: 275,00 €

Més informació i inscripcions aquí: inscripció

Els associats del Clúster de Seguretat contra Incendis, se’ls aplicarà el mateix preu d’inscripció que els nostres col·legiats. Per a formalitzar la inscripció és necessari es realitzi com a no col·legiat i caldrà que es contacti telefònicament amb el Departament de Formació al 934961420 o bé per correu electrònic a formacio@ebcn.cat.