DETNOV aprofundeix sobre com el tractament de les dades, mitjançant la tecnologia i amb la utilització del núvol, és, i serà, un gran aliat en la protecció contra incendis.

 

La necessitat de les plataformes de serveis i la gestió de dades

Encara avui, gran part dels sistemes de detecció i alarma romanen aïllats. Són sistemes antics que no són capaços de proveir informació de detall o són sistemes moderns que es van instal·lar i s’utilitzen segons els mateixos criteris que aquells més arcaics.

Resulta incomprensible i difícil d’acceptar que, en un món hiperconnectat, on es presten serveis de tota mena altament crítics per Internet, la majoria dels sistemes de detecció romanguin en silenci.

Sens dubte, els sistemes de detecció i alarma generen abundància de dades. Aquestes dades permeten facilitar una anàlisi predictiva anticipant la possibilitat de fallada i proveint informació de valor a l’usuari o al mantenidor. Aplicant intel·ligència a aquesta base de dades és possible reduir els desplaçaments que els tècnics han de  realitzar per mantenir els equips en servei i, per tant, assegurar el rendiment i la continuïtat de la protecció que proveeixen els sistemes de detecció i alarma.

És plausible que, en un futur probable, un servidor en el núvol reculli informació multisensorial dels edificis i aquesta sigui analitzada considerant multitud de factors canviants per determinar amb una fiabilitat alta si existeix un incendi, al temps que dona l’avís als serveis d’emergència, ocupants o personal intern. Això permetria també proveir immediatament d’informació precisa de la ubicació, accessos, l’evolució de l’incendi o la presència d’ocupants.

Mentre que aquesta transició no es completa, cal que els sistemes de detecció i alarma es connectin amb els mitjans que ja ofereix la tecnologia actual. Els fabricants han d’ampliar les capacitats de connectivitat i serveis per a que millori sistemàticament la disponibilitat dels sistemes de detecció i alarma d’incendis. Al mateix temps, això tindrà un impacte immediat en la reducció de la petjada de carbó per l’optimització dels desplaçaments.

Aquests sistemes connectats facilitaran també la transparència i serà fàcilment auditable l’acompliment de les accions realitzades, així com els temps d’execució. També seran absolutament traçables les accions realitzades per l’usuari o propietari amb la finalitat expressa de mantenir la protecció dels ocupants.  L’usuari tindrà el control de la seva instal·lació i serà més conscient de les accions a realitzar o com i quin treball realitza el seu proveïdor de manteniment.

Els serveis en el núvol poden també reduir les necessitats d’inversió per a l’usuari, ja que aquest no haurà d’invertir ni en hardware, ni en el desenvolupament o actualització de softwares específics per a la seva instal·lació. Tenint en compte els acords amb el seu proveïdor pagarà per ús únicament quan ho necessiti o, fins i tot, podrà compartir la millora en l’eficiència dels costos de manteniment obtenint acords molt més avantatjosos.

Amb el núvol és molt més fàcil guardar dades o compartir-les amb altres aplicacions, realitzar integracions. El gran avantatge d’aquests sistemes serà l’anàlisi de les dades agregades que permetran anticipar accions per mantenir la continuïtat del servei, millorar la productivitat o les prestacions dels productes. Serveis a la mesura de l’usuari tant si és el mantenidor, el propietari o els serveis d’emergència.

Es poden establir molts nivells d’implementació i cal que els usuaris o mantenidors disposin d’un accés fàcil a les dades per a la gestió de la seva tasca. Al mateix temps, és imprescindible mantenir la seguretat de les dades mitjançant procediments d’autenticació i encriptació, especialment si existeix una comunicació bidireccional entre el client i el núvol o el núvol i el destinatari.

En un futur pròxim serà habitual connectar els nostres dispositius (telèfon mòbil, tauleta, rellotge intel·ligent…) al sistema d’autoprotecció de l’edifici per a què ens mostri quina seria la millor via d’evacuació d’acord al context de l’emergència. Això proveirà també un major nivell de seguretat i accessibilitat a persones amb discapacitats auditives o visuals.

El desplegament de normes i regulacions al voltant de la detecció d’incendis és ampli. Les bases per a la transformació cap a les tecnologies de la informació per a PCI ja no són una tasca pendent. L’impacte del desenvolupament de les plataformes i tecnologies de mobilitat és inevitable, més encara amb l’arribada d’estàndards de comunicacions com el 5G, amb capacitat de proporcionar enormes taxes d’intercanvi de dades.