El Clúster de Seguretat Contra Incendis i el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona han signat un conveni de col·laboració que ens permet desenvolupar actuacions conjuntes en temes d’interès de seguretat contra incendis com la innovació, la informació i documentació, estudis de les condicions de treball dels professionals, la formació i l’organització de jornades i, qualsevol altra actuació que essent d’interès dels professionals de la seguretat contra incendis es pugui efectuar de forma conjunta.

Amb aquest conveni el CLÚSIC reforça la seva iniciativa d’acostar-se al món dels professionals vinculats al sector d’incendis que ja va començar amb els convenis amb el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

De totes les estipulacions que assenyala el conveni, són destacables la incorporació de membres del CAATEEB als grups de treball del CLÚSIC, la participació en jornades i l’organització d’actes conjunts sobre la seguretat contra incendis.

La passada jornada del 23 de novembre a la seu d’ENGINYERS BCN sobre Com certificar les instal·lacions de passiva, en que es va presentar Guia de bones pràctiques per a la protecció passiva contra incendis (PPCI): Aplicació, instal·lació i manteniment ja va servir per una primera col·laboració amb la participació de Xavier Diez, representant del CAATEEB amb interessants reflexions sobre com seguir millorant com a professionals.

Taula_Final