Ahir, dimecres, 20 d’octubre de 2021, el Clúster de Seguretat contra Incendis (CLUSIC) i el Gremi d’instal·ladors i mantenidors d’extintors i sistemes contra incendis (GRIMEC) vam signar un conveni de col·laboració per avançar plegats en el coneixement i la professionalització del sector.

Elías López i Fernando Serrano, presidents del CLÚSIC i de GRIMEC respectivament, van manifestar la necessitat de sumar esforços a favor de la seguretat contra incendis, la lluita contra l’intrusisme i la necessitat de professionalitzar el sector.

Aquesta nova aliança del sector empresarial català vetllarà per avançar a favor de la informació i l’acompliment legal de les obligacions específiques de les empreses instal·ladores i mantenidores de seguretat contra incendis segons s’estableix a RD 513/2017 i altra reglamentació que afecta a la seguretat contra incendis.

Per avançar en aquest objectiu, el conveni d’ampli abast, dota de mecanismes per establir intercanvi d’informació, estudis i informes entre ambdues entitats, així com col·laboració en jornades i congressos, a fi i efecte d’establir posicionaments institucionals conjunts en aquelles qüestions i temàtiques coincidents.

Tant el CLÚSIC com GRIMEC, probablement les dues entitats del sector més representatives a nivell autonòmic, celebrem la signatura d’aquest conveni que, de ben segur, ha de revertir en una millora de les nostres empreses instal·ladores i mantenidores, dels tècnics titulats i dels operaris que treballen en les instal·lacions contra incendis del nostre país. En definitiva, un pas més a favor de la seguretat de les nostres instal·lacions.