Cicle d’entrevistes als nostres associats
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Fernando Serrano

És important aconseguir la màxima professionalització de totes les persones involucrades en el sector de PCI, començant per la direcció i acabant per l’operari i conscienciar a les empreses, a la ciutadania i a gran part de les forces polítiques per a promoure la seguretat contra incendis, que no és una despesa, sinó al contrari, és una inversió.

 

Quin és el càrrec que ocupes dins la teva empresa i quina és la teva trajectòria dins del sector?

En primer lloc, donar-vos les gràcies per l’oportunitat de poder fer aquesta presentació. Sóc Fernando Serrano i porto la gerència de SEGURETAT SM ALCARRÀS SM (SM SAFETY SYSTEMS), tasca impossible de fer si no tens al costat persones tan importants i vàlides com el Manel, la M. Àngels i la Paqui, desenvolupant les diferents gestions i tasques de gerència, així com tot el personal que fa que l’empresa sigui com una família, fent que sigui més còmode el dia a dia.

Porto quasi vint-i-cinc anys en el sector de PCI, dels quals vaig passar els cinc primers a diferents empreses i els últims vint al projecte de SM, amb el que dia rere dia intentem assumir nous reptes. Crec fermament en la dita que diu: “junts sempre serem més forts”. Per aquest motiu, sóc part activa d’altres associacions: com a president de GRIMEC en l’àmbit de Catalunya i com a vicepresident d’AERME en l’àmbit nacional.

Quina és la vostra activitat principal?

La nostra tasca principal és el servei de càrregues de tota mena d’agents extintors i retimbrat d’aparells a pressió per a empreses i professionals de PCI, amb un servei logístic propi, amb el qual podem oferir uns serveis ràpids i a mida del client. Tenim vehicles propis, des de furgonetes petites a camions, tots ells dotats d’ADR amb rampes de càrrega i gàbies, sense necessitat de paletitzar, donant així un servei de recollida al magatzem dels nostres clients. També fem recollides al client final sempre acompanyat de personal del nostre client, per així agilitzar les feines a realitzar i deixar, en el cas de ser necessari, cilindres de reserva i d’aquesta manera no deixar les instal·lacions desprotegides.
Som també centre formador de tècnics en PCI, manipuladors de gasos fluorats i de PRL (protecció de riscos laborals) amb cursos de qualitat, espais confinats, etc.

En quines zones esteu treballant? 

La nostra màxima presència la tenim a Catalunya, però donem servei a tot el territori nacional. L’últim any, a causa de la participació de la nostra empresa al saló Internacional de seguretat (Sicur 2020), estem donant servei i obtenint la confiança d’empreses de totes les comunitats autònomes, incloent clients de les illes Balears i les Canàries.

Si et preguntem, quina és la fortalesa o especialitat que caracteritza la teva empresa, què ens respons?

L’alta capacitat per donar una resposta bona i ràpida en el servei, així com intentar que els nostres clients puguin focalitzar en nosaltres les seves inquietuds i donar un assessorament i servei el més integral possible.

Invertiu en innovació? Vols destacar algun projecte?

Sense invertir en innovació no seria possible dur a terme les nostres tasques, ja que ens quedaríem obsolets ràpidament. Entre d’altres, vull destacar, la forta inversió realitzada a principis d’aquest any 2021 per poder donar un servei millor i més àgil amb les càrregues de gasos, amb la compra de noves màquines i amb els nous dipòsits de FK 5 1 12 i HFC 227ea.

Amb la crisi de la COVID-19 encara cuejant, quins són els reptes més immediats que teniu al davant i línies de treball esteu començant?

El repte és continuar posicionant-nos com a un referent dins del mercat dels professionals de PCI. Les noves línies han estat poder donar el servei de tota mena de gasos amb recursos propis, la qual cosa vol dir que serem més àgils i que donarem una millor qualitat i servei als nostres clients.

Què us ha aportat el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

D’ençà que ens vam assabentar de la presència del CLÚSTER, vam veure clar que voliem formar part d’una associació que segur que arribarà a ser fonamental dins del panorama de PCI, i a més, ens aporta una visió més gran de tot allò relacionat amb el món dels sistemes contra incendis, des d’un angle més ampli i divers, en poder disposar d’inquietuds i diferents maneres de veure i enfocar una problemàtica des del punt de vista de les diferents empreses associades. També ens aporta més visibilitat dins de les empreses de PCI.
Aportem una visió diferent d’empresa amb els altres associats en oferir serveis diferents.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

És important aconseguir la màxima professionalització de totes les persones involucrades en el sector de PCI, començant per la direcció i acabant per l’operari i conscienciar a les empreses, a la ciutadania i a gran part de les forces polítiques per a promoure la seguretat contra incendis, que no és una despesa, sinó al contrari, és una inversió.