Cicle d’entrevistes als nostres associats
Qui és qui al Clúster de Seguretat Contra Incendis

Jordi Herrera

Un repte important, des del punt de vista de les Entitats d’Inspecció és aprofitar al màxim el recurs que oferim en l’àmbit del compliment normatiu i poder d’aquesta manera agilitzar els tràmits d’obtenció d’informes preceptius en aquelles activitats incloses dins els annexos de la llei 3/2010.

 

Quin és el càrrec que ocupes dins la teva empresa i quina és la teva trajectòria dins del sector?

Actualment ocupo el càrrec de director tècnic de l’àrea d’Entitat Ambiental de Control. Els meus inicis en el món de la inspecció daten de l’any 2000. Des de llavors he anat assolint formació i experiències que m’han permès combinar les tasques d’inspecció amb la gestió del nostre equip humà.

Quina és la vostra activitat principal?

AUCATEL és una Entitat Col·laboradora en els serveis externalitzats per les diferents administracions, la nostra tasca principal és l’avaluació documental i posterior visita de comprovació material, dels projectes d’obres i d’instal·lacions que es realitzen a tot el territori nacional.

Els nostres Serveis disposen d’acreditació, segons les normes internacionals de Qualitat UNE‐EN ISO 9001, UNE‐EN ISO 14001, la norma d’Inspecció UNE‐EN ISO 17020, la norma de Certificació de Producte UNE‐EN ISO 17.065, i la norma d’Assaigs de Laboratoris UNE‐EN ISO 17025 entre altres, en els següents àmbits d’actuació: Inspecció i Control Industrial (EICI), Certificació Administrativa en Establiments Públics i Activitat Recreatives (OCA), Entitat Col·laboradora en Matèria de Qualitat Ambiental (ECMCA), Verificació i Control Urbanístic d’Obres i Activitats (ECU), Entitat Col·laboradora Urbanística, Medi Ambient, Prevenció de la Contaminació Acústica i Lluminosa, Control d’Emissions a l’Atmosfera i Prevenció i Control en Matèria d’Incendis de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona i Organisme de Control Autoritzat en l’àmbit de la Seguretat Industrial (OCA).

En quines zones esteu treballant? 

Disposem de 10 delegacions a tot el territori nacional, i a Catalunya a Barcelona, Girona i Lleida

Si et preguntem, quina és la fortalesa o especialitat que caracteritza la teva empresa, què ens respons?

La fortalesa de la nostra empresa és el nostre equip humà, format per titulats en totes les branques de l’enginyeria, arquitectura, i les ciències, això aporta una gran confiança als nostres clients per la seva capacitat de resposta àgil i immediata a les seves necessitats.

Invertiu en innovació? Vols destacar algun projecte?

La nostra és una empresa amb un gran esperit innovador. Paral·lelament a la nostra tasca principal d’Inspecció i Control, AUCATEL està també acreditada per ENAC com a Organisme de Certificació de Producte Agroalimentari i vam ser, ara fa dos anys, una de les 4 primeres empreses acreditades per l’IRTA en l’àmbit del Benestar Animal.

Amb la crisi de la COVID-19 encara cuejant, quins són els reptes més immediats que teniu al davant i línies de treball esteu començant?

La crisi de la COVID‐19 va fer que una de les empreses del GRUP AUCATEL iniciés la seva tasca en un esquema d’acreditació ENAC de Certificació de Qualitat Ambiental Interior, en el que es realitzen els controls higiènics, ambientals i microbiològics establerts per la norma UNE 171.330‐2.

És a dir, no se certifiquen els protocols sanitaris establerts sinó que se certifica “la realitat” de la Qualitat de l’Aire que es respira als establiments, amb la seguretat pels treballadors i els clients que això suposa.

Què us ha aportat el CLÚSIC com a empresa? I la vostra empresa al CLÚSIC?

El CLUSIC ens ha aportat principalment proximitat a un sector vital per al nostre funcionament, a l’hora que accés a propostes i novetats tècniques en el món de la Prevenció d’Incendis.

Per la nostra part, hem volgut aportar una visió més àmplia del sector de la prevenció d’incendis des de la nostra perspectiva de la Inspecció de les Instal·lacions.

Quins creus que són els reptes més importants que el sector de la seguretat contra incendis té al davant.

La seguretat contra incendis ha assolit un nivell alt de compliment normatiu vers les instal·lacions tant de protecció activa, passiva, sectoritzacions i evacuació. Un repte important, des del punt de vista de les Entitats d’Inspecció és aprofitar al màxim el recurs que oferim en l’àmbit del compliment normatiu i poder d’aquesta manera agilitzar els tràmits d’obtenció d’informes preceptius en aquelles activitats incloses dins els annexos de la llei 3/2010.